Общност

Компактните и разпръснатите общности са резултат от различни политики на планиране
Компактните и разпръснатите общности са резултат от различни политики на планиране

Ако демократичните правителства не се справят с проблемите при взаимно съгласие с гражданите, те страдат при избори. Следователно, правителствата се нуждаят от разбирането и подкрепата на гражданите при вземане на дългосрочни политически решения за околната среда. Гражданите също се нуждаят от добро разбиране за личните си решения относно околната среда. Тези, които управляват околната среда в селските райони, не са само земеделските стопани, ловците и пазачите на природни резервати, но също и тези, които управляват градини, пътни участъци и обществени зони, често собственост на местните общности.

Поддържането и възстановяването на богатствата на природата трябва да свърже всички заинтересовани, защото някои видове обхващат много по-големи площи, отколкото един двор или дори една ферма. Такава връзка може да донесе икономически ползи, ако посетителите в природен резерват на север от местната администрация ползват също къщите за гости и магазините в южнатата част. Naturalliance има за цел да изгради система, която да обединява информация през цели администрации и извън тях, за да помогнем всеки да ползва богатствата на природата. НАЙ-ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ. Пилотно проучване в Южна Англия показва как са събрани данните, които помогнаха да се изгради Naturalliance сайт, като част от услуга за енорията при планирането и управлението на дива природа при конфликтни интереси. ПРОИЗВОДСТВО. Нашата цел е да Ви свържем с най-добрите сайтове за информация и идеи, които да мотивират местните хора да помогнат на Вас и Вашия персонал за управление на местната околна среда. ПРОБЛЕМ-РЕШЕНИЕ. Дивите видове могат да доведат до разходи, както и ползи, така че ние предлагаме съвети за прагматично управление, за да превърнем заплахите във възможности. КАРТОГРАФИРАНЕ. Нашата евентуална цел е да вградим местните знания в картографска система, която дава ръководство просто като цветните сигнали в текстообработваща програма. Това трябва да помогне за Вашите решения, както и на местните жители да разберат Вашата политика. Като начало можете да ползвате прост инструмент за картографиране и предложения за проекти. Моля, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ, за да ни помогнете да Ви съдействаме да: • Управлявате обществени райони, които опазват природните богатства; • Чрез използване на чужд опит намалите до минимум конфликтите между различните интереси ; • Постигнете доходи и заетост за жителите, като увеличите местните природни ресурси; • Получите местна подкрепа, като разширите възможностите за здравословна почивка. Когато се регистрирате, можете да попълните нашето ПРОУЧВАНЕ, за да ни кажете каква информация желаете най-много.

 
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo