Селско стопанство

Земя със смесено стопанисване в Испания
Земя със смесено стопанисване в Испания

Около половината от земята в Европа се използва за земеделие. Земеделието създава разнообразни местообитания. Субсидиите от правителствата се комбинират с модерни технологии за насърчаване на интензивно и по-малко разнообразно използване на земята. Някои видове земеделие увреждат други важни полезни функции на земята, като освежаване на въздуха и водата, създаването на почвата и опрашването на растенията, регулирането на наводнения, вредители и болести и осигуряването на почивка.

Държавните плащания се променят, за щастие, за да поддържат и възстановят за обществото ползите от земята. Частните плащания за рекреация също могат могат да опазят природните богатства. Има много информация за това как богатствата на природата могат да се увеличават при минимални разходи за продуктивно отглеждане и как тези разходи могат да бъдат компенсирани с държавно и частно финансиране. Тази информация се разпространява в много страни и институти. [аpplicationtitle] търси как да събере тази информация на едно място, както и данни за регулации, други разходи, субсидии, пазари и времето. Вие можете да бъдете подпомогнати да комбинирате тази информация с лични познания относно Вашите култури, почви и други местообитания, домашни животни, дивите видове и управление. ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ. Loddington Estate, в Централна Англия, е нашият първи пример за това как селското стопанство може да има ползи от дивите ресурси на земята. ПРОИЗВОДСТВО. За печалби на фермата могат да допринесат насоките как най-добре да се стопанисват селскостопанските растения и животни. Naturalliance има за цел да помогне чрез предоставяне на линкове към най-добрите научни изследвания и съвети относно устойчиво отглеждането. РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ. Проблемите от вредители и болести трябва да бъдат решени по начини, които са ефективни незабавно и в дългосрочен план. Naturalliance има за цел да предостави линкове до най-добрите изследвания и и съответните консултации. КАРТОГРАФИРАНЕ. Крайното намерение е да се вградят всички общи и лични познания в цифрови системи за картографиране, които работят толкова лесно, колкото цветните сигнали в текстообработваща програма или GPS-ориентиране в кола. Това ще отнеме време, но като начало е прост инструмент за картографиране и предложения за проекти, които го използват. Моля, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ, за да ни помогнете да Ви съдействаме да: • Предадете земята на децата си в по-добро състояние, отколкото сте я получили; • Споделете опита си в замяна за знания, придобити от други; • Възползвайте се от рекреационното ползване на земята си и нейните други услуги за обществото; • Получете повече от природните богатства, отколкото от разходите за управление, необходимо, за да ги опазвате. Когато се регистрирате, можете да попълните нашето ПРОУЧВАНЕ каква информация най-много желаете.

 
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo