Наблюдения на природата

При пойните птици  храненето може да замести загубено местообитание
При пойните птици храненето може да замести загубено местообитание

През 2010 г. селските домакинства на осем страни в Европа бяха проучени относно дейности, свързани с богатствата на природата. Приблизително половината домакинства хранеха птици и други животни, за да се наслаждават, когато ги наблюдават. Много от домакинствата правеха екскурзии, за да наблюдават живота в дивата природа.

Основната цел на Naturalliance е да помогне да се поддържа дива природа, която носи удоволствие, както и да покаже как всички могат да помогнат да се възстанови това, което необмислено е загубено. Водещ принцип е, че местните земевладелци и общности също следва да имат ползи, когато другите се радват на техните природни богатства. НАЙ-ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ. Пример за ползи на местната общност от наблюденията в природата. ПРОИЗВОДСТВО. Богатствата на природата зависят от това как всички ние стопансваме земята и видовете. Как можем да заинтригуваме повече хора да дадат своя принос? ПРОБЛЕМ - РЕШЕНИЕ. Някои видове са винаги по-приемливи от други. Има много начини да благоприятстваме развитието на видове, които доставят най-много удоволствие. КАРТОГРАФИРАНЕТО на местообитания е ключът, който разкрива коя дива природа може да бъде възстановена и безопасно съхранена. Картографирането на видове показва кои усилия са най-успешни. Доколко бихме могли да Ви помогнем? Моля, регистрирайте се, за да ни помогнете да Ви съдействаме да: • Получите наслада от природата, като разберете нуждите на видовете, които цените; • Откриете най-простите начини за възстановяване на растения и животни, загубени в нашите селски райони • Работите с Вашата общност да увеличи ползите за всички от богатствата на природата. Когато се регистрирате, можете да попълните нашето ПРОУЧВАНЕ, за да ни кажете каква информация най-много желаете.

 
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo