Naturalliance

Ihmiset olivat vuosituhansien ajan metsästäjiä ja keräilijöitä. Maanviljelyyn ja karjankasvattamiseen ryhdyttiin sen sijaan huomattavasti lyhyemmässä ajassa viimeisen jääkauden jälkeen. Maanviljelyn ja karjankasvatuksen myötä myös ihmismäärä kasvoi ja ihmiset asuivat yhä edistyneempiä teknologioita hyödyntävissä yhteisöissä. Se kuitenkin lisäsi luonnonvarojen kulutusta, mikä on johtanut siihen, että viljavia maita hallitsee muutama kesytetty eläinlaji, jotka tuottavat ruokaa ja muuta tarvittavaa yhä kasvavien kaupunkien ihmisille.

Eurooppalainen maaseutuelämä on kuitenkin yhä erittäin riippuvainen monimuotoisesta luonnosta. Maissa, joissa sataa riittävästi, useimmilla maaseudulla asuvilla on oma puutarha hoidettavanaan. Yleisesti ottaen Euroopassa noin kolmannes maaseudulla asuvista aikuisista kerää luonnonkukkia, hedelmiä, sieniä ja polttoainetta ja noin kolmannes myös kalastaa. Jokaista vapaa-aikanaan metsästystä harrastavaa kohden on noin kolme kalastuksen harrastajaa. Joissakin maissa merkittävä määrä maaseudun asukkaista myös seuraa ja ruokkii metsäneläimiä.

Näiden suurien eturyhmien päällekkäisyys tarkoittaa sitä, että useat puutarhojaan, maatilojaan sekä metsiään hoitavat henkilöt myös metsästävät, kalastavat ja poimivat. Nämä harrastukset kuitenkin kärsivät Euroopan luonnonrikkauksien huvetessa. Puutarhoissa on yhä vähemmän pölyttäjiä. Ihmisten on kuljettava pidempiä matkoja nähdäkseen villieläimiä tai poimiakseen luonnonantimia. Metsästystä harrastavien sekä kalastajien määrä vähenee. Myös paikallisten maanviljelijöiden sekä metsänomistajien tulonsaantimahdollisuudet tällaisesta toiminnasta vähenevät.

Naturalliance on nyt kolme uutta aihetta, jonka lisäksi päivitetty aihe on aina vasemmanpuoleisen luettelon kärjessä. Tärkeintä on, että Naturalliance tarjoaa vastedes paikallishallinnolle ja –järjestöille järjestelmän, jolla voidaan edistää niiden sekä asukkaiden keskinäistä yhteistyötä ympäristön, terveyden, koulutuksen sekä monien muiden asioiden eduksi helposti ja minimaalisin kustannuksin. Tietoa yhteisöjen verkostoitumisjärjestelmästä saa levittää vapaasti. Kaksi täysin uutta aihepiiriä, ‘Luonnonhoito’ ja ‘Vieraslajien hallinta’, on lisätty luettelon kärkeen. Lopuksi on syytä mainita Euroopan Neuvoston ohjeasiakirja parhaiden käytäntöjen opas sienestykseen. Näin myös ”hedelmien, sienten ja muiden luonnontuotteiden kerääminen on nostettu aiheluettelon kärkisijoille.

Tavoitteemme

Naturalliance pyrkii kääntämään nykyajan negatiivisen suuntauksen opastamalla, innostamalla sekä luomalla paikallisille asukkaille mahdollisuuksia monimuotoisen luonnon ylläpitämiseen ja säilyttämiseen eri puolilla Eurooppaa. Pyrimme auttamaan kaikkia, jotka hoitavat maata ja lajeja lisätäkseen luonnon rikkauksia keinoin, jotka parantavat vapaa-ajan vieton mahdollisuuksia ja lisäävät työpaikkoja maaseudulla:

 • toimintapohjaisella oppimisella kiinnostuksen lisäämiseksi luontoa kohtaan sekä saatavuuden lisäämiseksi
 • rohkaisemalla paikallisia sekä organisaatioita toimimaan eräänlaisina luonnon lähettiläinä terveyteen ja luonnon tarjoamiin rikkauksiin liittyvissä asioissa
 • lisäämällä tuloja paikallisen kulutuksen avulla, eli tarjoamalla mahdollisuuksia nauttia luonnosta ilman matkustamista
 • lisäämällä luonnonrikkauksista saatavaa tuloa siten, että saatava tulo ylittää ylläpitämisen aiheuttamat kustannukset
 • luomalla paikallisille mahdollisuuksia jakaa tietojaan, mikä puolestaan parantaa opastusta.

Rekisteröidy

Haluaisitko

 • hyödyntää toiminnassa pikemminkin opastusta ja kannustusta kuin joustamatonta sääntelyä?
 • opettaa lapsiasi ja lapsenlapsiasi nauttimaan maaseudusta, jonka luonto on entistä rikkaampi?
 • kerätä todistusaineistoa vahingollisesta johtamisesta luopumiseksi?
 • työskennellä mieluummin yhdessä muiden eturyhmien sekä hallituksen kanssa kuin ilman niitä?
 • rakentaa sellaista maaseutua, jossa sekä työllisyys että luonnonrikkaudet hyötyisivät monipuolisesta maankäytöstä?
 • korvata yksipuoliset rajoitukset sellaisella opastuksella ja kannustamisella, jossa huomioidaan paikalliset olosuhteet?
jota tukevat
TESS:n logo Riistan ja riistalintujen suojelusäätiön logo Anatrack Ltd:n logo
Tero Consultingin logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo