Kalastus: Esimerkit

Luonnonsuojelu onginnan yhteydessä Alankomaissa

Luonnon rikkauksien palauttamisen parissa toimivien tutkimushankkeiden ja järjestöjen rahoittamisen haasteisiin lukeutuu myös se, että jokainen askel tällä tiellä voi tuottaa hyötyä erittäin monille ihmisille, mutta jokainen heistä saa siitä vain erittäin pientä hyötyä. Olisiko mahdollista kerätä pieniä panoksia, jotka auttavat ottamaan uusia askeleita näillä luonnonsuojelun portailla?

Tutkimuksen, opetuksen ja ennallistamisen parissa toimii Sportvisserij Nederland
Tutkimuksen, opetuksen ja ennallistamisen parissa toimii Sportvisserij Nederland

Alankomaiden hallitus keksi, miten virkistyskalastajat, joita maassa on noin kaksi miljoonaa, voisivat antaa panoksensa sisävesistöjen kalavarojen ennallistamiseen. Se pyysi, että jokainen 18 vuotta täyttänyt virkistyskalastaja maksaisi kalastuskerholleen 40 euron vuosittaisen lupamaksun, ja noin 550 000 kalastajaa onkin jo lunastanut itselleen VISpas-luvan. Osa saaduista varoista (seitsemän miljoonaa euroa vuodessa) ohjataan Sportvisserij Nederland -järjestölle, jossa virkistyskalastusta valvovat valtion viranomaiset ja yksityispääomaan perustuvat kalastuskerhot toimivat yhdessä. Näillä rahoilla on palkattu noin 40 ekologista ja hydrologista tutkimusta harjoittavaa tieteilijää, insinööriä ja kouluttajaa, joiden tavoitteena on ennallistaa Alankomaiden vesistöjen luonnonresursseja ja kouluttaa virkistyskalastajia. Opetustarkoituksessa Sportvisserij Nederland julkaisee kuukausittain virkistyskalastajien lehteä Hét Visblad. Lisäksi se julkaisee neljännesvuosittain kalatutkijoille ja kalakannan hoitajille tarkoitettua ammattilehteä. Järjestöllä on myös oma televisio-ohjelmansa, Vis TV.

Alankomaiden puolesta miljoonasta nuoresta virkistyskalastajasta 30 prosenttia on tyttöjä
Alankomaiden puolesta miljoonasta nuoresta virkistyskalastajasta 30 prosenttia on tyttöjä

Yksi ongelma, jota he alkoivat käsitellä, olivat lukuisat esteet, joita Alankomaissa on rakennettu vesivirtojen eteen ja jotka estävät kalojen lisääntymistä. Valtaosa kalalajeista vaeltaa kutemaan vesille, joissa on runsaasti ravintoa ja jotka ovat pienille kaloille turvallisia. Lohi vaeltaa kutemaan kauas, mutta monet muutkin kalalajit joutuvat tekemään lyhyehköjä matkoja. Tämän uuden järjestön tavoitteena on varmistaa kalojen esteetön vaellus Alankomaissa vedenpinnan korkeuseroista huolimatta, ja järjestön työn tuloksena teollisuus onkin alkanut valmistaa uusia turbiineja, jotka tuottavat vesisähköä haittaamatta kaloja.

 
Verkossa
jota tukevat
TESS:n logo Riistan ja riistalintujen suojelusäätiön logo Anatrack Ltd:n logo
Tero Consultingin logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo