Yhteisö: Esimerkit

Kyselytutkimus Arnen kunnan suunnittelua varten
Tarvitaanko virkistysalueiksi enemmän aukeita maisemia?
Tarvitaanko virkistysalueiksi enemmän aukeita maisemia?

Kunnallishallinnon kannalta hyvä käytäntö on, että alueen maankäyttösuunnitelmien strateginen arviointi suoritetaan säännöllisesti. Jos kansalaisten kanssa pohditaan kaavoitusalueiden asioita 5–10 vuoden välein ja vertaillaan saatuja tuloksia pitkän tähtäimen tavoitteisiin tai valtion asettamiin tavoitteisiin, konkreettisten suunnitteluhakemusten käsittely myöhemmin vie vähemmän aikaa. Toistuvat kyselyt osoittavat myös sen, miten ihmisten tarpeet muuttuvat ajan mittaan.

Säännölliset kyselyt ovat myös Agenda 21:n suositusten mukaisia. Kansalaisten kanssa ei pitäisi neuvotella pelkästään asuntojen ja yrityskiinteistöjen kehittämisasioista, vaan heidän mielipidettään voitaisiin tiedustella myös monissa muissa asioissa, joita ovat esimerkiksi työllisyys, liikenne, opetus ja muut julkiset palvelut sekä elinympäristöä koskevat asiat. On demokraattista, että kunta ottaa kaavoituksessaan huomioon kaikki vastaukset.

Arnen kunnassa kasvaa villiluumupuita, ja siellä on paljon nummiyhdyskuntia
Arnen kunnassa kasvaa villiluumupuita, ja siellä on paljon nummiyhdyskuntia

Englannin etelärannikolla sijaitsevassa Arnen kunnassa tähän portaaliin liittyneiden yhteistyökumppaneiden järjestämä kysely auttoi ensimmäisen kerran vuoden 2002 jälkeen laatimaan kattavan katsauksen paikallisten ruokakuntien mielipiteestä. Naturalliancen tavoitteena on antaa kyselyssä käytetyt tekniset välineet tämän portaalin kautta kaikkien eurooppalaisten kuntien käyttöön ja edistää siten paikallista demokratiaa ja ihmisten mahdollisuuksia hankkia elantonsa ja viettää lomaa.

 
Verkossa
jota tukevat
TESS:n logo Riistan ja riistalintujen suojelusäätiön logo Anatrack Ltd:n logo
Tero Consultingin logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo