Poimiminen: Esimerkit

Sienestäminen Euroopassa ja marjastaminen Romaniassa

Eurooppalainen sienestyksen käytännesääntö

Riittävästi illalliseksi
Riittävästi illalliseksi

Sienet ovat vanhin eliöryhmä ruokapöydässämme. Sienet polveutuivat eläimistä miljardi vuotta sitten. Eläimet ovat itse asiassa lähempää sukua sienille kuin kasvit. Sienet olivat oletettavasti ensimmäisiä monimuotoisia elollisia olentoja maan päällä. Itse asiassa sienet liittyvät moniin ihmisen arvostamiin asioihin, kuten ravinteiden kierrätys, kasvien kasvun edistäminen sekä hiiva leivässä ja alkoholissa.

Sienten poimiminen on Euroopassa yleisempää kuin esimerkiksi metsästys tai kalastus. Tiedostava sienestäjä pystyy toiminnallaan huomioimaan muut luontoharrastajat. Parhaimmillaan hän voi osallistua toimintaan, jolla edistetään elinympäristöjen palauttamista luonnontilaan sienten ja monimuotoisuuden sekä myös itsensä hyväksi.

Euroopan neuvoston alaisen Bernin yleissopimuksen puitteissa on laadittu monimuotoisuuden huomioivan sienestyksen ohjeisto. Seuraava liite on osa ohjeistoa. Ohjeistuksen laadinnassa oli apuna myös Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN (www.iucn.org). Lisää tietoa, mukaan lukien koko ohjeisto, löytyy sivustolta www.naturalliance.eu. Perehdy seuraaviin käytännön sääntöihin, joihin on tiivistetty olennaisin.

LUONTO, IHMISET JA MYÖS SINUN PITKÄN TÄHTÄIMEN NAUTINTAMAHDOLLISUUDET HYÖTYVÄT, MIKÄLI:

TUNNISTA SIENET: pidä mukana sieniopasta, opettele tunnistamaan erityisesti rauhoitetut sekä myrkylliset lajit. Älä poimi sieniä, joita et tunnista. Keskitä sienestys yleisempiin lajeihin ja vältä harvinaisten sienten poimimista.

KUNNIOITA SÄÄNTÖJÄ: huomioi mahdolliset rajoitusalueet koskien sienestystä, joita on mahdollisesti asetettu väestötiheille alueille. Selvitä etukäteen mahdolliset rajoitukset alueen hoidosta vastaavalta toimijalta (erit. luonnonsuojelualueilla).

KUNNIOITA LUONTOA: älä muokkaa maaperää tai kunttakerrosta sienestäessäsi; kerää sienet vasta niiden levitettyä itiöt; älä turhaan poimi huonokuntoisia sieniä; opeta muille nämä sekä muut parhaat käytännöt.

HUOMIOI MUUT: jätä aina vähintään yksi itiöemä myös muille ihmisille (esimerkiksi valokuvaajat ja luontoharrastajat), muille lajeille ruuaksi (esim. hyönteiset) sekä sienten lisääntymistä varten.

VÄLTÄ JÄTETTÄ: älä poimi sieniä yli tarpeidesi; levittele sienten perkeet laajalle alueelle; kehota muita ihmisiä välttämään haitallista toimintaa kuten maastojuoksua, pyöräilyä ja ratsastusta metsissä sienestysaikana.

MUISTA KORVAUKSET: muista maanomistajia sienten elinympäristöjen huomioimisesta vaikkapa pienellä lahjalla; mikäli sienestyksestä edellytetään korvausta, hoida tarvittavat maksut.

AVUSTA HOIDOSSA: osallistu sienielinympäristöjen kartoituksiin tai ennallistamistoimiin, jos sinua pyydetään; jos mahdollista, liity järjestöön, joka tarjoaa neuvontaa ja järjestää käytännön suojelu- ja hoitotoimia.

Tyrnisadon korjuuta Sfântu Gheorghessa, Romaniassa

Tyrni tuottaa runsaasti keltaisia marjoja
Tyrni tuottaa runsaasti keltaisia marjoja

Sfântu Gheorghe on Tonavan suulla sijaitseva paikkakunta, jonne pääsee vain vesitse. Sen asukkaiden päätoimiala on verkko- ja onkikalastus, mutta siihen vaikutti epäsuotuisasti sammen kalastuskielto, joka tuli voimaan vuonna 2006. Valtion Tonavan suiston tutkimuslaitoksen biologit auttoivat paikallisia asukkaita löytämään vaihtoehtoisia luonnonresursseja. Yksi tällaisista resursseista on rannikolla kasvava tyrnipensas, joka tuottaa runsaasti keltaisia marjoja, joita käytetään ruoissa, juomissa ja kansanomaisissa lääkkeissä.

Ruo’on leikkuu oli jo paikallinen elinkeino, ja oletettiin, että tyrnimarjojen poiminta voisi olla hyödyllistä ainakin kehittyvälle matkailualalle, siten että poiminta voisi tarjota elämyksiä matkailijoille. Sen vuoksi paikalliset lapset aloittivat kartoitushankkeen, jossa he käyttivät Naturalliancelta saamiaan kartoitusvälineitä ja GPS-laitteita arvioidakseen tyrnin levinneisyyttä ja sen myötä mahdollisen sadon määrää.

Resurssien levinneisyyden kartoitus tuotti koululaisille iloa
Resurssien levinneisyyden kartoitus tuotti koululaisille iloa

Monet hankkeet ovat eri puolilla Eurooppaa tuottaneet hyötyä paikallisille yhdyskunnille, jotka auttavat suojelemaan luonnonvaraisia kasvilajeja. Osa hankkeista on kirjattu luonnonvaraisten kasvilajien säästävänä käyttötapana FairWild-sertifiointijärjestelmään, jonka ovat perustaneet keskeiset luonnonsuojelujärjestöt (katso oikealta Ideoita tuotantoon -linkin alta). Vaikka Sfântu Gheorghen hankekin voi menestyä, emme voi olla varmoja siitä. Mutta riippumatta tyrnimarjojen poiminnan taloudellisesta kannattavuudesta kaikki paikalliset lapset suhtautuvat tähän okaiseen pensaaseen nyt uudenlaisella arvostuksella ja kunnioituksella.

 
Verkossa
jota tukevat
TESS:n logo Riistan ja riistalintujen suojelusäätiön logo Anatrack Ltd:n logo
Tero Consultingin logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo