Kalastus

Saalistaja on saatu kiinni (ja se varustetaan radiolähettimellä ennen vapauttamista)
Saalistaja on saatu kiinni (ja se varustetaan radiolähettimellä ennen vapauttamista)

Esihistoriallisella ajalla ihmisten asutukset levisivät pitkin jokia todennäköisesti siitä syystä, että ihmiset hyödynsivät vesistöjen tarjoamia rikkauksia. Kolmessa pohjoisimmassa eurooppalaisessa maassa 19–50 prosenttia aikuisista on onkinut kaloja ongella, ja EU:ssa kalastusta harrastaa noin viisi prosenttia asukkaista. Uusimmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ne valtiot, joissa kaikkia suojeltuja lajeja suojellaan tarkasti, ovat myös niitä valtioita, joissa harrastuskalastajia ja metsästäjiä on eniten, joskin näissä maissa on myös paljon kosteikkoja ja suuri bruttokansantuote. Tämä voi osittain johtua siitä, että maissa, joissa on eniten harrastuskalastajia, kansalaisjärjestöt vaikuttavat eniten myös paikallisiin, ympäristöä koskeviin päätöksiin. Tutkimuksien mukaan harrastuskalastajista on hyötyä ekosysteemeille, sillä kalastajat hoitavat elinympäristöjä. Harrastuskalastajista hyötyy myös talous, sillä intohimoiset kalastajat kuluttavat Euroopassa harrastukseensa 19 miljardia euroa vuodessa.

Harrastuskalastajat tuntevat vesistöjen rikkaudet perusteellisesti. Kaikki hyötyisivät tietojen jakamisesta, mikäli harrastuskalastajat jakaisivat tietojaan niiden tahojen kanssa, jotka ovat kiinnostuneita vastuuntunnottoman maankäytön, teollisuuden ja vedenkäytön joille, järville ja merelle aiheuttamien vahinkojen korjaamisesta. Tällaisen yhteistyön tehostamiseksi Naturalliancen jäseninä on sellaisia organisaatioita, jotka ovat auttaneet YK:n ja Euroopan neuvoston (joka edustaa kaikkia eurooppalaisia valtioita) alayksikköjä laatimaan harrastuskalastusta ja luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen luonnoksen.

ESIMERKKI. Hollannin hallituksen aloite siitä, miten harrastuskalastajien avulla voidaan saavuttaa erinomaisia tuloksia luonnonsuojelussa ja monimuotoisuuden palauttamisessa.

TUOTANTO. Lisätäkseen harrastuskalastajien arvostusta Naturalliance pyrkii suuntaamaan kalaresurssien ylläpitoa harrastuskalastajien avustuksella sellaiseen suuntaan, että siitä olisi hyötyä sekä vesistöjen ekosysteemeille että koko yhteiskunnalle.

ONGELMIEN RATKAISEMINEN. Veden käyttö ihmisten tarpeisiin, kasteluun, energiantuotantoon ja lomailuun kilpailee vesiresurssien käytöstä harrastuskalastuksen kanssa, joten tavoitteenamme on löytää optimaalisia ratkaisuja.

KARTOITTAMINEN. Naturalliance on ollut tienraivaaja kalojen liikkumista selventävän ohjelmiston kehittämisessä. Mielestämme sellainen kehitys, joka auttaa selvittämään parhaat elinpaikat kalojen lisääntymistä, suojaa ja ravinnonsaantia varten, on hyödyllistä.

REKISTERÖIDY ja auta meitä auttamaan sinua:

• Huolehdi vesistöistä kaloille hyödyllisellä tavalla ja huomioi myös virkistysmahdollisuudet.
• Säilytä tasapaino harrastuskalastajien ja ammattikalastajien etujen ja hyötyjen kesken.
• Palauta elinvoimaiset kalamäärät järviin, jokiin sekä meriin.

Rekisteröitymisen yhteydessä voit vastata KYSELYYN ja kertoa meille, mistä haluaisit tietää lisää.

 
jota tukevat
TESS:n logo Riistan ja riistalintujen suojelusäätiön logo Anatrack Ltd:n logo
Tero Consultingin logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo