Metsästys: Esimerkit

Euroopan maanomistajien liiton Wildlife Estates (Luontoa säästävät maatilat) -aloite
Langholmin maatilan nummialueita hoidetaan nummiriekon ja sinisuohaukan etuja valvoen
Langholmin maatilan nummialueita hoidetaan nummiriekon ja sinisuohaukan etuja valvoen

Sertifiointi on yksi tapa antaa tunnustusta erinomaisista saavutuksista. Sen avulla on mahdollista osoittaa, että tietty elintarvike, viini, puutavara tai luonnon antimet ovat peräisin lähteestä, jossa paikallinen osaaminen ja perinteet takaavat oikean maun ja resurssien säästävän käytön. Tällainen tunnustus voi tuoda taloudellisia etuja, ja joka tapauksessa se tuo tyytyväisyyttä parhaan laadun saavuttamisesta.

Luontoa säästävät maatilat (Wildlife Estates) -aloite kannustaa maanomistajia noudattamaan tiukkoja standardeja. Tällaiset maatilat ovat laajoja alueita, jotka yleensä tukevat erilaisia maankäytön muotoja. Vakaa omistussuhde on etu pitkän tähtäimen ekologisen kestävyyden kannalta, mutta sen lisäksi tarvitaan taloudellista kestävyyttä. Lisäksi sosiaalinen kestävyys edellyttää hyviä suhteita kaikkiin sidosryhmiin, kuten työntekijöihin, paikallisiin asukkaisiin ja viranomaisiin. Tämä Euroopan maanomistajain liiton (ELO) aloite sertifioi sekä hyvää maan hoitoa että luonnon suojelua ja kiinnittää erityistä huomiota metsästyksen eri muotoihin, jotka voivat olla olennainen osa maatilojen harjoittamaa toimintaa kaikkialla Euroopassa.

Tietty biodiversiteettipistemäärä on luontoa säästävän maatilan (Wildlife Estate) todistuksen myöntämisen edellytyksenä
Tietty biodiversiteettipistemäärä on luontoa säästävän maatilan (Wildlife Estate) todistuksen myöntämisen edellytyksenä

Tässä on pistejärjestelmä, joka käsittää viljelymaiden ja luonnonvaraisempien yhdyskuntien pinta-alan ja tasapainon sekä monia luonnonsuojelun kannalta merkittäviä lajeja. Tämä pistejärjestelmä huomioi myös biomaantieteellisen alueen ja Euroopan maisemien mahtavan monimuotoisuuden. Useiden maatilojen erikoisuutena on, että niillä suojellaan harvinaisia suurpetoja, joiden ravintoperustaan kuuluvat lajit kiinnostavat metsästäjiäkin.

 
Verkossa
jota tukevat
TESS:n logo Riistan ja riistalintujen suojelusäätiön logo Anatrack Ltd:n logo
Tero Consultingin logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo