Luonnonhoito ja ennallistaminen

1970-luvulla haukkametsästyksen harrastajat kehittivät kasvatusmenetelmän petolintukantojen palauttamiseksi. Kuvassa puussa pesivät muuttohaukat.
1970-luvulla haukkametsästyksen harrastajat kehittivät kasvatusmenetelmän petolintukantojen palauttamiseksi. Kuvassa puussa pesivät muuttohaukat.

Ihmistoiminnan vaikutukset luontoon tapaavat voimistua ilman huolellista suunnittelua. On olemassa tarve tuottaa lisää ravintoa, rakentaa, luoda kuljetusedellytyksiä sekä työpaikkoja. Mikäli pystymme palauttamaan luonnon lähemmäs alkuperäistä tilaansa missä tahansa, saamme elinympäristöstämme monimuotoisemman ja terveellisemmän. Ennallistamiseen ja luonnonhoitoon on mahdollisuus teiden varsilla, peltojen kulmauksissa, kaupunkien puistoissa ja jopa rakennusten katoilla.


Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto on valmistellut ohjeet lajien palauttamiselle. Ohjeasiakirja palautusistutuksiin sekä muihin suojelua tukeviin siirtoihin perustuu kokemuksiin useista eri hankkeista. Ohje on tämän vuoksi pitkä ja yksityiskohtainen. Ratkaisut paikallisten, luontaisten lajien (erityisesti kasvit) siirroista voivat kuitenkin olla huomattavamman kevyemmin toteutettavissa. PARHAAT KÄYTÄNNÖT tarjoaa yksinkertaisen päätöksentekomallin, joka viittaa Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton ohjeen eri osiin, joihin on hyvä perehtyä tarkemmin, mikäli mieleen tulee kysymyksiä. Potentiaalisten palautuskohteiden KARTOITUKSEEN voit saada vinkkejä Elinympäristöt ja lajit –alasivulta. Rekisteröidy ja TUE toimintaamme neuvontaverkoston luomisessa yhteisöille ja luonnonhoitajille, jotka toimivat aktiivisesti luonnonhoidon ja elinympäristöjen parissa ympäri Eurooppaa.

 
jota tukevat
TESS:n logo Riistan ja riistalintujen suojelusäätiön logo Anatrack Ltd:n logo
Tero Consultingin logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo