Hallinto

Modernin valtion hallitseminen riippuu hallitsijoiden lisäksi myös kansalaisista
Modernin valtion hallitseminen riippuu hallitsijoiden lisäksi myös kansalaisista

Hallituksilla on nykyään useita vastuualueita, joita ovat turvallisuuden varmistaminen, työllisyys, energiansaannin varmistaminen, terveydenhuolto, asuntotoiminta, kuljetus ja koulutus. Nämä vastuualueet ovat vuorovaikutuksessa myös luonnon kanssa, sillä kansalaiset haluavat käyttää myös useita ekosysteemiin liittyviä palveluja: kansalaiset tarvitsevat ruokaa, turvallisuutta, puhdasta ilmaa, vettä, vakaan yhteiskunnan sekä mahdollisimman vähän tulvia, maastopaloja, tuholaisia ja tauteja. Huolimatta siitä, että vain harvat viljelevät maata työkseen, yhä useammat etsivät virikkeitä ja lepoa maaseudulta, mihin liittyy puolestaan muita etuja.

Taitavaa hallintoa tarvitaan kansalaisten erilaisten etujen tasapainottamiseksi. Määräykset, verot ja tuet vaikuttavat toimintaan, mutta ne eivät aina takaa parasta mahdollista tulosta. Valtiot ovat rahoittaneet merkittävästi ekosysteemeihin liittyvää tutkimusta, mutta kokonaisvaltaista käsitystä siitä, miten sekä kansalaisten että ympäristön edut voitaisiin varmistaa, ei ole.

Naturalliancen organisaatioiden toiminta perustuu ekologiseen tutkimustyöhön sekä hallinnointiin. Paljon kokemusta onkin kertynyt, ja se osoittaa, että esimerkiksi ympäristönsuojelu ja biologisen monimuotoisuuden suojeleminen onnistuvat parhaiten silloin, kun johtaminen on valistunutta ja joustavaa. Haluamme luoda järjestelmän, joka kerää kaiken tämän tiedon yhteen, mikä edesauttaa joustavaa hallinnointia myös paikallisella tasolla.

ESIMERKKI. Bernin yleissopimuksen ohjeissa annetaan perusteellista tietoa hyvästä hallintotavasta luonnonsuojelussa aina metsästyksestä harrastuskalastukseen, ja kolmansia ohjeita laaditaan parhaillaan. Naturalliancen jäsenorganisaatiot ovat olleet mukana laatimassa näitä asiakirjoja.

TUKEA PÄÄTÖKSENTEKOON. Tätä toimintaa voidaan tukea paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla usealla eri tavalla. Naturalliancen osoittama tuki käsittää työkalujen laatimisen paikallisten tietojen keräämistä varten GIS-formaatissa. Ota yhteyttä johonkin Naturalliancen organisaatioon, mikäli haluat olla mukana kehittämässä ja kokeilemassa näitä työkaluja ja tukemassa toimintaa.

 
jota tukevat
TESS:n logo Riistan ja riistalintujen suojelusäätiön logo Anatrack Ltd:n logo
Tero Consultingin logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo