Maanviljely: Esimerkit

Allerton-projekti

Allerton-projekti käynnistyi vuonna 1992 viljely- ja karjatilana 333 hehtaarin saviperäisellä maalla. Tilalla viljellään pääasiassa syysvehnää sekä ohraa (joka myydään Conservation Grade -merkinnällä varustettuna), rapsia ja papua, ja tilalla laiduntaa myös 280 lampaan karja. Tila toimii myös ympäristönsuojelun mallitilana. Tilinpito (ympäristönsuojelun aiheuttamat kustannukset mukaan lukien) julkaistaan osana Game and Wildlife Conservation Trust -säätiön suorittamaa vuosittaista tarkastusta.

Riistanhoito ja luonnonsuojelu

Tavallisten fasaanien lukumäärä 100:aa hehtaaria kohden syksyllä ennen hoitamisen aloittamista (ylhäällä) ja hoitamisen sekä riistanhoidon aloittamisen jälkeen (alhaalla)
Tavallisten fasaanien lukumäärä 100:aa hehtaaria kohden syksyllä ennen hoitamisen aloittamista (ylhäällä) ja hoitamisen sekä riistanhoidon aloittamisen jälkeen (alhaalla)

Vertailukohdaksi valitun vuoden jälkeen, jolloin alustava riistan ja luonnonvaraisten eläinten runsaus määriteltiin, pesintään soveltuvat alueet, poikasten ruokintaan tarvittavien hyönteisten määrä sekä ruoansaanti ja suoja talvisin lisääntyivät. Pesiä ryöstelevien lajien määrää säänneltiin ja riistaa ruokittiin talvisin, mutta kasvatettua riistaa ei laskettu luontoon. Sillä oli erittäin merkittäviä vaikutuksia luonnonvaraisten fasaanien, laululintujen sekä jänisten määrään.

Metsänhoito

Allertonin metsiä hoidetaan puiden, pensaiden ja kasvien elinolosuhteiden varmistamiseksi, jotta mahdollisimman monet luonnonvaraiset eläinlajit voisivat hyötyä niistä. Metsä tarjoaa myös polttoainetta täysautomaattiseen pellettipolttimeen, jonka avulla lämmitetään tilan päärakennusta ja josta on siten hyötyä myös hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Osa metsänhoitoon tarvittavista varoista saadaan myös Woodland Grants Scheme -tukiohjelmasta. Alueelle tuodun muntjakkilajin aiheuttama vahinko harvinaisille metsäkasveille on määritelty ja paikallisten asukkaiden kanssa tehdään yhteistyötä ongelman ratkaisemiseksi.

Laululintujen määrä (Ison-Britannian biologisen monimuotoisuuden toimintasuunnitelman mukaiset lajit) tutkimusalueella ennen hoitamisen aloittamista (ylhäällä) ja ympäristöä sekä riistaa hoidettaessa (alhaalla)
Laululintujen määrä (Ison-Britannian biologisen monimuotoisuuden toimintasuunnitelman mukaiset lajit) tutkimusalueella ennen hoitamisen aloittamista (ylhäällä) ja ympäristöä sekä riistaa hoidettaessa (alhaalla)

Ympäristöystävällinen tilanhoito

Allerton on osoittanut, että riistaa varten kehitetyistä elinympäristöistä hyötyvät myös muut luonnonvaraiset lajit.

Riistaa varten istutetut erilaiset siemenkasvit tarjoavat talvisin runsaasti ruokaa myös laululinnuille.

Kovakuoriaisia varten rakennetut keot suojaavat viljelykasvien tuholaisia (kuten kirvoja) syöviä hyönteisiä koko talven, mikä vähentää tuholaismyrkkyjen tarvetta kesäisin ja lisää siten nuorten lintujen tarvitsemien hyönteisten määrää. Lisäksi keot tarjoavat erinomaisen pesäpaikan peltohiirille sekä muille piennisäkkäille ja peltopyille.

Pellonpientareita käytetään myös ympäristönsuojeluun ruiskuttamalla pientareita harkitusti pienillä määrillä, jotta heikommin menestyvät rikkaruohot voivat kasvaa, mikä lisää hyönteisten määrää ja siten myös riista- ja laululintujen poikasten tarvitsemaa ravintoa sekä auttaa suojelemaan harvinaisia viljelykasveja.

Loddingtonissa havaittujen jänisten määrä (vihreä) sekä paikallinen vertailualue (punainen) ennen hoitamisen aloittamista (ylhäällä) ja hoitamisen sekä riistanhoidon aloittamisen jälkeen (alhaalla)
Loddingtonissa havaittujen jänisten määrä (vihreä) sekä paikallinen vertailualue (punainen) ennen hoitamisen aloittamista (ylhäällä) ja hoitamisen sekä riistanhoidon aloittamisen jälkeen (alhaalla)

Heinäpeltojen pientareet ovat oivia paikkoja hyödyllisille hyönteisille, ja ne toimivat myös lintujen (kuten keltasirkkujen) pesimäpaikkoina ja suojaavat samalla pensasaitoja ja ojia kasvinsuojeluaineilta sekä viljeltyjen peltojen pintavirtauksilta. Lisäksi tällaiset pientareet toimivat puskureina maaperän ja ravintoaineiden veteen huuhtoutumisessa.

Näiden toimenpiteiden lisäksi maata viljellään mahdollisimman vähän maaperän eroosion välttämiseksi sekä jokien hoitosuunnitelman mukaista saasteiden hajauttamista varten EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisesti: vähäinen viljelytoiminta voi vähentää fosforin ja typen häviämistä sekä lisätä sienten ja matojen määrää maaperässä, millä on merkitystä maaperän parantamisessa.

Allertonin talous

Tilanhoidon tuista saadut tulot (ylärivi) ja kustannukset (alarivi) sekä elinympäristöä koskevan toiminnan aiheuttamat kustannukset (sininen) ja linnustuksesta saadut tulot verrattuna riistanvartijan palkkaamiseen sekä ruokaan liittyviin kustannuksiin (vihreällä)
Tilanhoidon tuista saadut tulot (ylärivi) ja kustannukset (alarivi) sekä elinympäristöä koskevan toiminnan aiheuttamat kustannukset (sininen) ja linnustuksesta saadut tulot verrattuna riistanvartijan palkkaamiseen sekä ruokaan liittyviin kustannuksiin (vihreällä)

Tällaisesta toiminnasta aiheutuu kustannuksia tuotantoviljelylle, mutta siitä on myös hyötyä, mikä auttaa kattamaan kustannukset. Riistamäärien kasvu mahdollisti linnustamisen jopa viisi kertaa, ja joka talvi on järjestetty metsästyskoirien kilpailuja ympäristönsuojelun sekä riistanvartijan palkkaamisen aiheuttamien kustannuksien kattamiseksi. Huolimatta siitä, että metsästys ei täysin kata riistanhoidosta aiheutuvia kustannuksia, se tarjoaa kuitenkin työpaikkoja sekä sosiaalisen kiinnekohdan paikalliselle yhteisölle.

 
Verkossa
jota tukevat
TESS:n logo Riistan ja riistalintujen suojelusäätiön logo Anatrack Ltd:n logo
Tero Consultingin logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo