Lajit ja elinalueet

Sääennusteet laaditaan karttojen perusteella. Samaan tapaan Naturalliance hyödyntää karttoja omalla maallasi, yhteisöissämme sekä eri puolilla Eurooppaa sijaitsevien luonnonvarojen ennustamisessa. Kuten sääennusteiden laadinnassa myös tässä työssä tarvitaan tiedettä ja sopivia karttoja, jotta luonnonrikkauksia koskevat muutokset ja ilmastonmuutokset kyettäisiin ennustamaan. Ennusteiden on tarkoitus auttaa maankäytön suunnittelussa sekä luonnonvarojen suojelussa.

Satelliittikartat tukevat suurten lajien populaatiomalleja.
Satelliittikartat tukevat suurten lajien populaatiomalleja.

Tiedesivuilla esitellään jo käytettävissä olevaa tieteellistä tutkimusta, mutta paljon on vielä tekemättä. Tutkijat tarvitsevat tukea eli rahoitusta ja tietoa kyetäkseen tekemään työtään. Naturalliance haluaakin auttaa sinua antamaan näitä tietoja kartoittamisen avuksi tilaamisen kautta. Tilaaminen on tärkeä keino auttaa tutkimustyötä. Kartoitus taas on tärkeää siitä syystä, että ennusteita voidaan laatia veloituksetta vain silloin, kun kartat ovat ilmaisia.

Useat organisaatiot kartoittavat lajeja eri puolilla Eurooppaa. Sivustollamme on linkkejä niiden organisaatioiden sivustoille, jotka tekevät kartoittamisesta helppoa ja mukavaa sekä antavat tietonsa Naturalliancen käyttöön ennusteiden laatimista varten.

Tietokoneella käytettävissä olevia karttoja on tarjolla runsaasti. Tiekartat ja navigointiin käytettävät valokuvat eivät kuitenkaan ole elinympäristöjen karttoja. Luonnonrikkauksien ennustamiseen tarvitaan elinpaikkoja kuvaavia karttoja tai maankäyttökarttoja. Erinomaisia eurooppalaisia maankäyttöä kuvaavia karttoja laatii Euroopan ympäristövirasto, ja kartat ovat ilmaisia. Autamme palvelun käytössä. Alueita voi katsella 250 x 250 metrin tarkkuudella.

Pienikokoisia lajeja koskevien ennusteiden laatimiseen tarvitaan karttoja, joiden mittakaava vastaa tilaa (yllä), peltoa sekä puutarhaa.
Pienikokoisia lajeja koskevien ennusteiden laatimiseen tarvitaan karttoja, joiden mittakaava vastaa tilaa (yllä), peltoa sekä puutarhaa.

Tarvitsemme kuitenkin apuasi ilmaisten karttojen laadinnassa voidaksemme kartoittaa yksittäisten puiden elinalueet viiden metrin tarkkuudella sekä kasviryhmiä ja niihin liittyviä suurempien eläinten ravintona olevia hyönteisiä sisältävät alueet yhden metrin tarkkuudella. Rekisteröitymällä ja ryhtymällä tilaajaksi voit ladata kartoitustyökalumme ja osallistua henkilökohtaiseen sekä yhteiseen kartoitukseen. Naturalliancen näkemyksen mukaan tällaisten projektien avulla pystytään kartoittamaan eurooppalaiset elinalueet riittävän tarkasti, jotta voidaan ennustaa luonnonrikkaudet kaikkialla Euroopassa.

 
jota tukevat
TESS:n logo Riistan ja riistalintujen suojelusäätiön logo Anatrack Ltd:n logo
Tero Consultingin logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo