Suojeltujen alueiden hoito

Laakerilehtojen suojelualue La Gomeran seudulla on vanha elinympäristö ja tärkeä myös vesivarantojen kannalta
Laakerilehtojen suojelualue La Gomeran seudulla on vanha elinympäristö ja tärkeä myös vesivarantojen kannalta

Suojelu on usein ehdottoman tärkeää harvinaisten lajien tai elinympäristöjen viimeisten edustajien säilyttämiseksi erityisesti tehokkaan kaupungistumisen aikana tai maankäytön muuttuessa. Paikalliset yhteisöt huomioivan johtamisen avulla tällaiset alueet voidaan säilyttää virkistyskäyttöä varten ja siksi, että perinteiset tavat käyttää maata säilyisivät näillä alueilla. Ihanteellisin vaihtoehto olisi kulttuurin ja lajien säilyttäminen siten, että ne voitaisiin myöhemmin siirtää suojelualueita ympäröiville alueille eräänlaisten puskurialueiden muodostamiseksi suojellun alueen ympärille. Lopulta niitä voitaisiin siirtää vielä kauemmaksi vihreiden verkostojen luomiseksi.

Tällaiset tulokset edellyttävät huolellista suunnittelua sosiaalisen hyväksynnän sekä ekologisen ymmärryksen varmistamiseksi. Suunnittelu on ehdottoman tärkeää monipuolisessa maankäytössä, josta yhteisöt hyötyvät ja jonka he lopuksi myös hyväksyvät. Naturalliance tekee parhaansa lisätäkseen käytön kautta tapahtuvaa ympäristönsuojelua ja vähentääkseen tiukkaan suojeluun liittyviä kustannuksia sekä edistääkseen monimuotoisen luonnon palauttamista alueille, jotka ovat jo yksipuolistuneet.

ESIMERKKI. Hyvä esimerkki siitä, miten paikallinen yhteisö hyötyy ympäristönsuojelusta.

TUOTANTO. Suojelluilla alueilla suositaan usein aiemmin käytössä olleita tapoja viljellä maata, joissa hyödynnetään usein tiettyjä lajeja. Tällainen toiminta edellyttää kuitenkin perinteisten tietojen ja tapojen ylläpitämistä sekä jakamista.

ONGELMIEN RATKAISU. Vierailla lajeilla sekä ympäröivien alueiden kovaotteisella maanviljelyllä on oma vaikutuksensa suojeltuihin alueisiin. Naturalliance kerää tietoa alueista, joilla on ratkaistu samankaltaisia ongelmia.

Elinalueiden sekä lajien KARTOITTAMINEN on tärkeää, kun halutaan seurata suojeltujen alueiden toimenpiteisiin reagoimista sekä ulkoisen paineen vaikutuksia. Kartoittaminen myös mahdollistaa alueen reittien optimaalisen suunnittelun sekä muiden vaikutusten lieventämisen.

REKISTERÖIDY ja auta meitä auttamaan sinua:

• Hyödynnä kattavaa, eurooppalaista ja monikielistä tietoa harvinaisten lajien ja alueiden hoidossa.
• Ymmärrät, miten yhteisöt ja muut eturyhmät voivat auttaa sinua tässä toiminnassa.
• Ennusta ulkoisten tekijöiden, kuten ilmastonmuutoksen, vaikutuksia ja sopeudu niihin.

Rekisteröitymisen yhteydessä voit vastata KYSELYYN ja kertoa meille, mistä haluaisit tietää lisää.

 
jota tukevat
TESS:n logo Riistan ja riistalintujen suojelusäätiön logo Anatrack Ltd:n logo
Tero Consultingin logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo