Yhteisö

Yhteisö
Yhteisö

Jos demokraattinen hallitus ei pyri saamaan kansan kannatusta päätöksilleen, hallitusta odottaa tappio. Siitä syystä hallituselimet tarvitsevat kansalaisten tukea ja ymmärrystä sellaisten poliittisten päätösten tekemiseksi, joilla on pitkäaikaisia ympäristöön liittyviä vaikutuksia. Kuitenkin myös kansalaiset tarvitsevat tietoa voidakseen tehdä omia henkilökohtaisia ympäristöä koskevia päätöksiään. Maaseudulla tällaisia henkilöitä eivät ole ainoastaan maanviljelijät, metsästäjät, kalastajat tai luonnonsuojelualueiden työntekijät vaan myös ympäristöstä huolehtivat, puutarhojaan hoitavat ihmiset ja yleensä paikallisen yhteisön omistuksessa olevia tienpientareita ja julkisia alueita huoltavat ihmiset.

Luonnonvarojen ylläpitämiseen ja palauttamiseen tarvitaan kaikkien näiden ryhmien yhteistyötä, sillä osa lajeista on levinnyt merkittävästi yhtä puutarhaa tai maatilaa suuremmalle alueelle. Tällaisesta yhteistyöstä voi olla myös taloudellista hyötyä esimerkiksi siten, että yhden alueen pohjoisosassa sijaitsevalla luonnonsuojelualueella vierailevat yöpyvät paikallisissa majapaikoissa ja asioivat paikallisissa kaupoissa saman alueen eteläosassa. Naturalliancen tavoitteena on luoda järjestelmä, joka yhdistää koko alueen ja myös muiden alueiden tiedot yhteen paikkaan, jotta kaikki voisivat nauttia luonnon tarjoamista mahdollisuuksista.

ESIMERKKI. Ison-Britannian eteläosassa toteutettu pilottitutkimus näyttää, kuinka tietoja kerätään siten, että ne voidaan esittää Naturalliancen sivuilla alueen suunnittelun sekä kiistankohteina olevien luonnonrikkauksien hoidon kannalta hyödyllisellä tavalla.

TUOTANTO. Tavoitteenamme on tarjota linkkejä parhaimpiin verkkoresursseihin, joissa on tietoa sekä ideoita paikallisten asukkaiden auttamiseen ympäristönsuojelussa.

ONGELMIEN RATKAISEMINEN. Luonnonvaraiset lajit eivät välttämättä tarkoita yksinomaan tuloja, vaan niihin liittyy myös kustannuksia, joten tarjoammekin käytännön neuvoja lajien ylläpitoon siten, että vaaroista tulee mahdollisuuksia.

KARTOITTAMINEN. Lopullisena tavoitteenamme on kehittää paikallisesta tiedosta eräänlainen karttakokoelma, jossa neuvoja on yhtä helppo käyttää kuin tekstinkäsittelyohjelmien muistiinpanoja. Siten päätöksenteko helpottuu ja paikallisilla asukkailla on paremmat valmiudet ymmärtää poliittisia päätöksiä. Jo nyt voi käyttää yksinkertaista kartoitustyökalua sekä sitä hyödyntäviä projektiehdotuksia.

REKISTERÖIDY ja auta meitä auttamaan sinua:

• Huolehdi kaupungin ja kuntien maista luonnonvarojen säilyttämisen kannalta optimaaliseen vuodenaikaan.
• Vähennä eturyhmien välisiä ristiriitoja hyödyntämällä muualta saatua kokemusta.
• Luo lisää työpaikkoja ja tuloja paikallisille asukkaille ja lisää samalla paikallisia luonnonvaroja.
• Voita paikallisten asukkaiden luottamus kehittämällä terveellisiä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.

Rekisteröitymisen yhteydessä voit vastata KYSELYYN ja kertoa meille, mistä haluaisit tietää lisää.

 
jota tukevat
TESS:n logo Riistan ja riistalintujen suojelusäätiön logo Anatrack Ltd:n logo
Tero Consultingin logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo