Tiede

Naturalliancen tiedettä Euroopan parlamentissa
Naturalliancen tiedettä Euroopan parlamentissa

Vuonna 2010 Naturalliancen organisaatiot etsivät internetistä erilaisia malleja, joita voitaisiin käyttää luonnonvaroja koskevien muutosten ennustamiseen. Malleja löytyi yli 2 000, mutta vain alle neljä prosenttia oli sellaisia, jotka sopivat paikalliseen käyttöön eli maanviljelijöille, metsänhoitajille, puutarhanhoitajille ja kalatalouteen, metsästykseen ja muuhun lajien suojeluun. Näistä malleista miltei kaikki olivat yksinomaan englanninkielisiä. Mitään pyrkimystä yhden toimivan mallin luomiseen ei tuntunut olevan. Mallit eivät myöskään hyödyntäneet mittavia tietokantoja, kuten esimerkiksi Euroopan ympäristöviraston ylläpitämiä elinaluekarttoja, joiden avulla voidaan katsella alueita eripuolilla Eurooppaa 250 x 250 metrin tarkkuudella.

Huolimatta siitä, että paikallisten maanomistajien suorittama elinalueiden tarkka kartoittaminen ja tutkijoiden sekä vapaaehtoisten suorittama lajien kartoitus ovat vielä kesken, tutkimustyöhön liittyviä parhaita toimintatapoja esittelevillä sivuilla esitellään partiolaisten kartoittamia alueita. Kartat voidaan liittää tosiinsa lajeja koskevien muutosten ennustamiseksi ja siten myös luonnonvarojen ennustamiseksi laajoillakin alueilla. Naturalliancen tärkein tavoite on rohkaista karttojen käyttöä paikallisessa päätöksenteossa ja lisätä karttojen vaihtamista. GIS-formaatissa olevia karttoja voidaan liittää yhteen suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja hyödyntää alaa koskevassa päätöksenteossa myös korkealla tasolla. Visionamme on auttaa kaikkia osallistuvia tahoja hyötymään luonnonvaroista ja samalla myös suojelemaan niitä aina maanomistajista ja johtajista viranomaisiin ja kansalaisiin saakka. Jotta tämä toimisi myös pitkällä tähtäimellä, tarvitsemme tietoa tarjoavien ja malleja laativien tutkijoiden apua, jota voidaan hyödyntää päätöksenteossa sekä tunnustuksen ja rahoituksen saamiseksi.

TUOTANTO. Jotta tieteen ja eri lajien sekä maan suomien yhteiskunnallisten etujen välille voidaan rakentaa silta, tutkijoiden laatimien mallien on sisällettävä myös taloudellista tietoa.

ONGELMIEN RATKAISEMINEN. Mallien on perustuttava mekanismeihin ja heijastettava syy-seuraussuhteita. Kansalaisiin keskittyvässä tieteessä voidaan hyödyntää kattavia ihmisresursseja maastojen ja yhteisöjen kanssa samassa mittakaavassa laadittujen mallien testaamiseksi, ja sinun tehtäväsi on ohjata ja suunnitella tätä työtä.

Elinalueiden KARTOITTAMINEN on ehdottoman tärkeää tiettyä tilaa koskevien mallien laadinnassa. Naturalliancen kartoitustyökalu, joka on alun perin tarkoitettu luonnonvaraisten eläinten tutkimiseen, on yleisessä käytössä oleva väline, joka auttaa rakentamaan ja hyödyntämään erilaisia malleja.

REKISTERÖIDY ja auta meitä auttamaan sinua:

• Näet, miten tietojasi ja mallejasi käytetään yhteiskunnan ja luonnon hyväksi.
• Tue työtä, josta on hyötyä ympäristölle ja omalle urallesi.
• Kokeile maastojen ja yhteisöjen kanssa samassa mittakaavassa laadittuja malleja syy-seuraussuhteiden havainnollistamiseksi ja ennusteiden tarkentamiseksi.

Rekisteröitymisen yhteydessä voit vastata KYSELYYN ja kertoa meille, mistä haluaisit tietää lisää.

 
jota tukevat
TESS:n logo Riistan ja riistalintujen suojelusäätiön logo Anatrack Ltd:n logo
Tero Consultingin logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo