Metsästys

Petolintujen avulla tapahtuva metsästys, kuten esimerkiksi kuvan koulutetun kanahaukan käyttö metsästykseen, on osa UNESCON suojelemaa kulttuuriperintöä
Petolintujen avulla tapahtuva metsästys, kuten esimerkiksi kuvan koulutetun kanahaukan käyttö metsästykseen, on osa UNESCON suojelemaa kulttuuriperintöä

Lähimpien sukulaislajiemme tapoja tarkasteltaessa metsästyksen voidaan todeta olevan yhtä vanha kuin ihmiskunta itse. Metsästystä harrastaa alle yhdestä prosentista kahdeksaan prosenttia eurooppalaisista, ja valtaosa metsästyksestä tapahtuu aseilla. Metsästykseen käytetään kuitenkin myös koiria, koulutettuja petolintuja ja frettejä sekä jousia. Maissa, joissa on eniten metsästäjiä ja kalastajia – ja joissa on myös suurin bruttokansantuote – myös kaikkien lajien suojelu on tärkeimmässä asemassa. Metsästäjien osuus on suurin siellä, missä asutus on harvaa ja puoliluonnontilainen elinympäristö tarjoaa hyvät elinolosuhteet metsäneläimille. Tutkimukset ovat osoittaneet, että metsästäjistä on hyötyä ekosysteemeille, sillä metsästäjät huolehtivat elinympäristöjen kunnosta, yhteiskunta puolestaan hyötyy vastuuntuntoisesta suhtautumisesta ympäristöön ja talous hyötyy siitä, että eurooppalaiset metsästyksen harrastajat käyttävät metsästykseen vuosittain noin 16 miljardia euroa. Mikäli erinomainen organisointi ja jokaisen metsästäjän omat kustannukset lasketaan yhteen, metsästäjille aiheutuvat kustannukset ylittävät kaiken muun luontoon liittyvän virkistystoiminnan kustannukset.

Huolimatta siitä, että kaikki eivät kannata metsästystä, metsästyksen pitäisi kuitenkin olla kestävällä pohjalla silloin, kun metsästystä harrastavat saavat paikallisten tuen puolelleen auttamalla ylläpitämään ja lisäämään luonnonvaroja. Naturalliance haluaa edistää yhteistyötä tuomalla Euroopan komission jo eri puolilla Eurooppaa toteuttaman, kestävää metsästystä ja etujen suojelua koskevan yhteistyön paikalliselle tasolle. Näin valtiot pystyisivät ottamaan käyttöön eurooppalaisen metsästystä ja biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen suositukset, jotka antavat ohjeita siitä, miten ympäristönsuojelua voidaan edistää parhaalla mahdollisella tavalla. Naturalliancen organisaatiot auttoivat tämän kaikkiin Euroopan valtioihin sekä Euroopan komissioon liittyvän yleissopimuksen luonnostelussa.

ESIMERKKI. Maanomistajat arvostavat metsästäjiä, ja Euroopan maanomistajien liiton ympäristönsuojelua harjoittavien tilojen ohjelma on ensimmäinen esimerkki siitä, miten luonto voi hyötyä metsästyksestä.

TUOTANTO. Jotta metsästäjät voisivat luoda hyvät suhteet muihin eturyhmiin, Naturalliance esittelee linkkejä, joissa kerrotaan myös muita lajeja suojelevaan riistantuotantoon liittyvistä menetelmistä, ja tarjoaa linkkejä metsästyksen avulla luontoa suojelevien muiden organisaatioiden sivustoille.

ONGELMIEN RATKAISEMINEN. Useat tutkimukset ovat osoittaneet saalistajien olevan tärkeitä myös riistalle ja muille maassa pesiville, joten keskitymmekin tehokkaaseen saalistajien vähentämiseen ja rajoittamiseen muulla tavoin kuin metsästämällä.

KARTOITTAMINEN. Yksityiskohtainen muun kuin viljelysmaan kartoittaminen on tärkeää ennusteiden laatimisessa, kun luodaan tarvittavia malleja riistamääristä, sekä erityisesti riistanhoidon ja maanviljelyksen taloudellisten tekijöiden yhdistämiseksi. Yksinkertaista kartoitustyökaluamme on jo testattu riistan ja elinympäristöjen kartoittamisessa, ja laadimme linkkejä myös muihin ohjelmistoihin, jotka auttavat seuraamaan riistaa ja muita lajeja.

REKISTERÖIDY ja auta meitä auttamaan sinua:

• Lisää myös muiden lajien kuin riistan hoitamiseen liittyvän työn arvostusta.
• Jaa kokemuksiasi ja opi muilta.
• Lisää joustavuutta auttamalla saalistajia silloin, kun niitä on vähän, ja rajoittamalla määriä silloin, kun saalistajia on paljon.
• Rohkaise sellaiseen maankäyttöön, joka tarjoaa lisää mahdollisuuksia paikalliseen metsästykseen.

Rekisteröitymisen yhteydessä voit vastata KYSELYYN ja kertoa meille, mistä haluaisit tietää lisää.

 
jota tukevat
TESS:n logo Riistan ja riistalintujen suojelusäätiön logo Anatrack Ltd:n logo
Tero Consultingin logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo