Tiede: Esimerkit

Euroopan kestävän käytön asiantuntijaryhmän (European Sustainable Use Specialist Group) kehittämät hankkeet

Tiede voi tuottaa hyötyä luonnon rikkauksille monin eri tavoin. Tutkimuksella voidaan selvittää luonnon arvot, jotka motivoivat suojelemaan sitä. Tutkimus voi myös auttaa muuttamaan motivaation käytännön luonnonsuojeluksi. Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) Euroopan kestävän kehityksen asiantuntijaryhmän jäsenet ovatkin laatineet Naturalliancelle juuri tällaisia projekteja.

Saksanhirvihavainnot (vasemmalla) ja saksanhirven elinympäristöt (oikealla) paikallisen yhdyskunnan jäsenien kartoittamina Britanniassa
Saksanhirvihavainnot (vasemmalla) ja saksanhirven elinympäristöt (oikealla) paikallisen yhdyskunnan jäsenien kartoittamina Britanniassa

Näiden projektien yhteydessä Euroopan komissio rahoitti monien maiden tieteenharjoittajia, jotta he tekisivät yhteistyötä. Erään projektin yhteydessä todettiin, että yli 30 miljoonaa ihmistä, jotka osallistuivat toimiin, joista luonnon rikkaudet olivat riippuvaisia, kulutti Euroopassa virkistyskalastukseen, metsästykseen ja lintujen tarkkailuun vuosittain ainakin 40 miljardia euroa. Toisessa projektissa ilmeni, että vielä enemmän on sellaisia maaseudulla asuvia ihmisiä, jotka poimivat villejä kasveja tai sieniä, hyödyntävät maaseutua urheiluun tai ruokkivat kotona eläimiä ja lintuja tarkkaillakseen niitä (katso tähän liittyvää linkkiä Aiheet-sivulla). Tapaustutkimus on osoittanut, että tällaiset ihmiset ovat vahvasti motivoituneita osallistumaan eri lajien seurantaan ja kartoittamaan paikallisia elinympäristöjä. Lisäksi maat, joissa viranomaiset tekivät eniten arviointeja ympäristöä haittaavan toiminnan välttämiseksi, olivat useimmiten myös maita, joiden kunnat pitivät luonnon rikkauksia arvokkaimpina.

Naturalliance tukee sellaisten päätösten tekemistä, jotka vaikuttavat luonnon rikkauksiin, ja kansalaistutkimusta (citizen science), joka kirjaa näiden päätösten seurauksia. Tiedon vaihto tapahtuu pääasiallisesti kartoittamalla. Sen vuoksi tarjoamme kartoitustyökalun ja Ideoita tuotantoon -osiossa valikoiman linkkejä maataloudesta, virkistyskalastuksesta, suojelualueista sekä hallinnasta ja yhdyskunnista, jotka johtavat 10 malliin, joiden pitäisi olla helppokäyttöisimpiä myös ei-akateemisille projektipäälliköille. Haluamme tarjota vieläkin enemmän malleja, jotka sopivat jokaiselle käyttäjälle. Tiede-osiossa luetellut mallit voivat sopia tähän tehtävään. Jokainen voi auttaa lisäämään muitakin malleja TESS-tietokantaan. Jäljempänä on siihen liittyvä linkki ja lisäksi linkkejä muillekin kansalaistutkimukseen liittyville sivustoille.

 
Verkossa
jota tukevat
TESS:n logo Riistan ja riistalintujen suojelusäätiön logo Anatrack Ltd:n logo
Tero Consultingin logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo