Hallinto: Esimerkit

Euroopan neuvoston luonnon monimuotoisuutta koskevat peruskirjat
Euroopan neuvoston rakennus Strasbourgissa
Euroopan neuvoston rakennus Strasbourgissa

Biodiversiteetin yleissopimus (Convention on Biological Diversity, CBD) on opastanut kohti ekosysteemikeskeistä lähestymistapaa luonnonsuojelussa. ”Malawin periaatteiden” mukaan ihmistä tulee käsitellä ekosysteemin osana, koska ”me kaikki olemme siinä yhdessä”. CBD esittää myös Addis Abeban periaatteet ja ohjeet luonnon säilyttämiseen kestävän käytön kautta. Kansainvälisten periaatteiden ja eri maiden lakien, ohjesääntöjen ja kannustimien välillä on kuitenkin hankala kuilu.

Euroopan neuvosto pyrkii kaventamaan tätä kuilua Bernin sopimukseen (yleissopimus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristöjen suojelusta) liittyneiden maiden toiminnan kautta. On ymmärretty, että sekä maat että niiden kansalaiset tarvitsevat ohjeita luonnonsuojelun toteuttamiseen, ja siksi on laadittu peruskirjat, jotka säätävät niiden vastuusta, jotka hallitsevat, ja niiden vastuusta, joita hallitaan.

Euroopan metsästyksen ja biodiversiteetin peruskirjan hyväksymisen (2007) jälkeen hyväksyttiin myös virkistyskalastuksen ja biodiversiteetin peruskirja (2010). Molempien peruskirjojen teksti on nähtävissä napsauttamalla Ideoita tuotantoon -sivun oikealla laidalla olevaa linkkiä. Nyt ollaan laatimassa peruskirjaa, joka koskee luonnon suojelua sienestyksen ja luonnonkasvien poiminnan kautta.

 
Verkossa
jota tukevat
TESS:n logo Riistan ja riistalintujen suojelusäätiön logo Anatrack Ltd:n logo
Tero Consultingin logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo