Rolnictwo

Żróżnicowana uprawa gruntów rolnych w Hiszpanii
Żróżnicowana uprawa gruntów rolnych w Hiszpanii

Około połowy gruntów w Europie wykorzystuje się na potrzeby rolnictwa. Gospodarstwa rolne od poczatku tworzyły wiele różnych siedlisk. Jednak dotacje rządów w połączeniu ze stosowaniem nawozów, pestycydów i innych technologii zachęciły do intensyfikacji produkcji, specjalizacji i zmniejszenia zróżnicowana użytkowania gruntów. Rolnictwo zaczęło szkodzić innej, ważnej funkcji ziemi, która obejmuje oczyszczanie powietrza i wody, tworzenie gleby i zapylanie roślin, regulację powodzi, występowania szkodników i chorób oraz świadczenie funkcji rekreacyjnych dla ludzi.

Na szczęście, system płatności bezpośrednich został zmieniony na rzecz utrzymania i przywrócenia dla społeczeństwa usług ziemi i korzyści płynących z jej uprawy. Prywatne płatności też mogą służyć ochronie ekosystemu i krajobrazu wiejskiego na potrzeby rekreacji. Jest wiele informacji na temat jak bogactwo przyrody może być powiększone przy minimalnym wzroście produkcyjnych kosztów uprawy, a także jak te koszty mogą być zrekompensowane z funduszy państwowych i prywatnych. Jednak informacje te są rozproszone i znajdują się w wielu krajach i instytucjach. Naturalliance zmierza do zebrania i udostępnienia tych informacji w jednym miejscu, a także dane na temat przepisów, kosztów, subwencji, rynków, klimatu, itd. Użytkownik następnie będzie pomógł połączyć te informacje z wiedzą osobistą, w odniesieniu do swoich upraw, gleb, siedlisk, zwierząt gospodarskich, czy dzikich gatunków jak też zarządzania gospodarstwem.

NAJLEPSZE PRAKTYKI. Loddington Estate, w środkowej części Anglii, jest naszym pierwszym przykładem na to, w jaki sposób gospodarstwo rolne może korzystać z zasobów dzikiej przyrody na swojej ziemi.

PRODUKCJA. Dochody gospodarstwa rolnego mogą również być powiększane poprzez korzystanie ze wskazówek, jak najlepiej zarządzać uprawą roślin i hodowlą zwierząt gospodarskich. Naturalliance ma na celu zapewnienie pomocy zapewniając dostęp do wyników najlepszych badań naukowych i porad na temat prowadzenia gospodarstwa w sposób zrównoważony.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW. Problemy ze szkodnikami i chorobami muszą zostać rozwiązane w sposób, który jest skuteczny natychmiast jak i w dłuższej perspektywie, Naturalliance ma na celu zapewnienie dostępu do najlepszych badań i doradztwa także w tym zakresie.

MAPOWANIE. Końcowym naszym celem jest integracja ogólnie dostępnej jak i osobistej wiedzy użytkownika w systemie cyfrowych map, który działa tak łatwo jak edytory tekstów czy nawigacja satelitarna GPS w samochodzie. Zbudowanie takiego systemu map cyfrowych zajmie trochę czasu, ale na początek opracowane zostało proste narzędzie do mapowania ternowego oraz propozycje projektów, które go używają.

Prosimy ZAREJESTROWAĆ się, aby nam pomóc w:

• w przekazaniu naszym następcom gruntów w stanie lepszym niż je otrzymaliśmy;
• dzieleniu się swoimi doświadczeniami w zamian za wiedzę uzyskaną od innych,
• w rekreacyjnym korzystaniu z gruntów i innych ich usług dla społeczeństwa;
• w powiększaniu korzyści z bogactw przyrody ponad koszty zarządzania niezbędne do ich ochrony.

W trakcie rejestracji możesz wypełnić ANKIETĘ, aby powiedzieć nam jakie informacje chciałbyś najbardziej znaleźć na naszej stronie.

 
jest wspierany przez
Logo TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust
Logo Anatrack Ltd. Logo Tero Consulting Logo Partnera COUNT - IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody