Bezpłatny program do mapowania

Mapper od Anatrack, program do mapowania siedlisk i gatunków.

Mapper jest bezpłatnym programem firmy Anatrack, opracowanym dla TESS (Transakcyjny System Wspierania Środowiska), badawczego projektu finansowanego przez 7 Program Ramowy Komisji Europejskiej, ale zbudowanym poza TESS przy zastosowaniu własnych rozwiązań. TESS/Naturalliance ma na celu wspieranie integracji informacji o różnorodności biologicznej i związanych z nimi spraw ochrony środowiska w ramach decyzji na poziomie lokalnym w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, a jednocześnie zachęcanie mieszkańców do zbierania takich informacji w celu utrzymania i przywracania różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych. Aby to osiągnąć, TESS/Naturalliance projektuje specjalny przestrzenny system wspomagania decyzji w celu wymiany informacji wymaganych w ocenach oddziaływania na środowisko na wszystkich poziomach informacji, która przysparza korzyści w postaci lokalnej rekreacji i źródeł utrzymania. Taki system wymaga szczegółowych map.

Mapper pozwala każdemu na mapowanie siedlisk i gatunków w ich środowisku lokalnym. Zaczynając od mapy lub zdjęcia lotniczego swojego ogrodu, gospodarstwa, szkoły lub miejscowego parku, na przykład, użytkownicy mogą szybko i łatwo rejestrować informacje nt. siedlisk i gatunków w dużej szczegółowości. Zebraną informację będzie można udostępniać iw Internecie, aby studiować i zarządzać środowiskiem.

 
jest wspierany przez
Logo TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust
Logo Anatrack Ltd. Logo Tero Consulting Logo Partnera COUNT - IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody