Gemeenschap: Best Practice

Een studie naar de planning van de parochie van Arne
Is er meer open ruimte nodig voor recreatie?
Is er meer open ruimte nodig voor recreatie?

Het is een “good environmental practice” voor lokale bestuurders om regelmatig strategische beoordelingen uit te voeren voor de lokale ruimtelijk ordenings plannen. Als er elke 5 -10 jaar overleg plaatsvindt met de lokale bevolking over te ontwikkelen gebieden, uitgezet tegen een aantal eisen voor de lange termijn of bepaald door een hogere autoriteit, zal er minder tijd besteed hoeven te worden aan discussies over de individuele planningsaanvragen die volgen. Herhaalde onderzoeken laten ook zien hoe de eisen van burgers veranderen met de tijd.

Met overleg op regelmatige tijdstippen voldoet men ook aan de Agenda 21 aanbevelingen. Burgers kunnen niet alleen over huisvesting en zakelijke ontwikkelingen worden geraadpleegd, maar hun mening kan ook worden gevraagd over een diversiteit aan onderwerpen, zoals werkgelegenheid, vervoer, onderwijs, andere openbare diensten en over hun omgeving. Het is democratisch om alle reacties op te nemen in de planning door lokale besturen.

De parochie van Arne heeft wilde pruimen en veel heidegebieden
De parochie van Arne heeft wilde pruimen en veel heidegebieden

In de parochie van Arne, aan de zuidkust van Engeland, heeft het onderzoek van partners die betrokken zijn bij deze portal bijgedragen aan het eerste volledige overzicht van meningen van huishoudens sinds 2002. Een doel van Naturalliance is om de technologie die is gebruikt voor het onderzoek eenvoudig toegankelijk te maken voor alle lokale gemeenschappen door Europa door middel van deze portal, teneinde de lokale democratie, bestaansmiddelen en recreatie van burgers te verbeteren.

 
Op Internet
wordt ondersteund door
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo