Tuinieren: Best Practice

De "Rivier van Bloemen" door Londen
Wegbermen kunnen prima leefgebieden zijn voor wilde bloemen mits ze passend worden beheerd.
Wegbermen kunnen prima leefgebieden zijn voor wilde bloemen mits ze passend worden beheerd.

Wilde bloemen, hoewel meestal te vinden op het platteland, kunnen ook voordelen bieden in steden. Gebieden met wilde vegetatie moeten met elkaar verbonden zijn voor een diversiteit aan insecten, waarvan vogels en reptielen afhankelijk kunnen zijn omdat mobiele soorten snel verloren kunnen gaan in kleine geïsoleerde gebieden. Een dergelijke verbinding kan ook van belang zijn in een zwaar gecultiveerd landschap. Stroken wilde bloemen, hetzij in tuinen, stedelijke open gebieden, wegbermen of landelijke paden, zorgen voor verbinding maar zijn ook aantrekkelijk om te zien.

De “Rivier van Bloemen” begon als een maatschappelijk project onder leiding van de Archway Herbal Clinic, om een “rivier” of “bestuivingsstroom” van wilde bloemen door Noord-Londen te creëren. Het biedt een ketting van voeding aan bestuivers, bijen, vlinders en zweefvliegen in de stad en draagt bij aan de overleving van wilde planten. Sinds haar ontstaan is “Rivier van Bloemen” betrokken geweest bij de creatie van vele nieuwe stadsweides in Londen.

Dit is deels direct gerealiseerd door middel van de “Urban Meadows Floral Bank”. Daarnaast is “Rivier van Bloemen” ook succesvol geweest in het bouwen van een groot aantal samenwerkingsverbanden met natuurbeschermingsorganisaties en andere maatschappelijke groepen op lokaal en nationaal niveau. Projecten met voedselgewassen zijn ook betrokken omdat wilde bloemen daarmee samen kunnen worden gekweekt, om bestuivers en natuurlijke vijanden van plaagdieren aan te trekken. Verdere activiteiten zijn een website, lezingen, advies sessies, wilde bloemen workshops en andere evenementen.

 
Op Internet
wordt ondersteund door
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo