Het Management van Exoten: Best Practice

Het verwijderen van exoten vereist ondersteuning vanuit de wetenschap en gemeenschap

Fouten ongedaan maken: Grijze eekhoorns verwijderen om Rode eekhoorns te herstellen

Een jonge beuk waarvan de bast op de stam is verwijderd door een grijze eekhoorn (hierboven) zal het niet overleven.
Een jonge beuk waarvan de bast op de stam is verwijderd door een grijze eekhoorn (hierboven) zal het niet overleven.

De Noord Amerikaanse grijze eekhoorn heeft zich met succes in bijna geheel Groot-Brittannië gevestigd, en verspreidt zich nu richting Zwitserland en Frankrijk vanuit een onfortuinlijke vrijlating in Italië. Deze invasieve soort leeft in dichtheden waardoor ze jonge inheemse bomen, waaronder beuken en eiken, doden door de bast eraf te trekken. Daarnaast heeft het de inheemse rode eekhoorn vervangen door middel van ziekten en competitie. Eerst werd er gedacht dat het risico op ziekte (die rode eekhoorns doodt maar niet de grijze) vereiste dat de grijze eekhoorns over grote gebieden werden verwijderd voordat de rode konden worden teruggeplaatst. Er werd gedacht dat mensen deze verwijdering niet zouden tolereren.

Er werd echter ontdekt dat ziekte zeldzaam is in grijze eekhoorns als ze in lage dichtheden leven, zodat rode eekhoorns konden herkoloniseren zodra het aantal grijze aanzienlijk was verminderd. Daar komt bij dat als er goede informatie wordt verpsreid in lokale gemeenschappen, mensen de laatste grijze eekhoorns zullen doorgeven, als bedreiging voor hun geliefde inheemse soorten. Zorgvuldig onderzoek, en de toepassing daarvan door intensieve participatie van lokale mensen, zou de sleutel kunnen zijn tot het verwijderen van vele invasieve exoten.

Reuzenbalsemien en Japanse Duizendknoop?

Reuzenbalsemien kan worden uitgegraven, als een goed gemeenschapsproject. Japanse duizendknoop wortelt heel diep en is resistent tegen de meeste herbiciden behalve ICADE van Dow Chemicals.

 
Op Internet
wordt ondersteund door
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo