Overheden

Een moderne overheid is afhankelijk van burgers zowel als bestuurders
Een moderne overheid is afhankelijk van burgers zowel als bestuurders

Moderne overheden hebben veel verantwoordelijkheden. Deze verantwoordelijkheden omvatten veiligheid, werkgelegenheid, energie, gezondheid, huisvesting, vervoer en onderwijs. De verantwoordelijkheden hebben een interactie met de natuurlijke omgeving, omdat burgers ook veel diensten van natuurlijke systemen nodig hebben: burgers hebben behoefte aan voedselzekerheid, schone lucht en water, stabiliteit van het land en zo min mogelijke overstromingen, bosbranden, ziekten en plagen. Bovendien, al is het aantal mensen dat op het land werkt gering, zijn er veel mensen die er afleiding en lichamelijke ontspanning zoeken. Dit leidt tot een andere invulling van de belangen.

Bekwaam bestuur is nodig om de verschillende belangen van burgers in evenwicht te houden. Regels, belastingen en subsidies hebben effect op processen maar geven niet altijd het gewenste resultaat. Overheden hebben veel onderzoek naar natuurlijke systemen gefinancierd, dit heeft echter geen holistisch beeld gegeven dat de burger en de natuur voordeel op kan leveren. De organisaties in Naturalliance zijn gebaseerd op onderzoek in ecologie en beheer. Er is al veel expertise opgedaan, bijvoorbeeld om te laten zien dat natuurbescherming en duurzaam gebruik van biodiversiteit de grootste kans van slagen hebben waar de meeste kennis aanwezig is in het leiderschap en adaptief management. We willen nu een systeem bouwen dat alle kennis samen kan brengen om begeleiding te geven aan adaptief management op lokaal niveau en adaptief beheer door besturen.

BEST PRACTICE. Handvesten van de Bern Conventie geven uitgebreid advies over beheer ter bescherming van natuurlijke hulpbronnen door jagen en sportvissen, met een derde in voorbereiding voor het oogsten van producten uit de natuur. Deze documenten zijn opgesteld door leden uit de organisaties in Naturalliance.

DECISION SUPPORT. Ondersteuning voor beleid op regionaal, nationaal en internationaal niveau kan uit verschillende bronnen komen. Ondersteuning van Naturalliance zal bestaan uit onder andere instrumenten voor het werken met de GIS-dekking van lokale gegevens. Neem a.u.b. contact op met één van de organisaties in Naturalliance als u zou willen helpen met het ontwikkelen en testen van dergelijke instrumenten voor ondersteuning van beleid.

 
wordt ondersteund door
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo