Beheer van beschermde gebieden

De Laurel Bosreservaten op La Gomera zijn al lang bestaande leefgebieden en belangrijk voor de watervoorziening
De Laurel Bosreservaten op La Gomera zijn al lang bestaande leefgebieden en belangrijk voor de watervoorziening

Bescherming is vaak essentieel voor het behoud van de laatste exemplaren van zeldzame habitats of soorten, vooral tijdens perioden van intense verstedelijking of verandering in landbeheer. Met een lokaal bestuur dat begrip heeft voor lokale gemeenschappen, kunnen dergelijke gebieden worden gekoesterd voor recreatie en kan traditioneel landbeheer worden behouden. Een ideaal is dat de gewaarborgde culturele kennis en soorten later worden hersteld en buffergebieden rond de beschermde gebieden worden, en zelfs daarbuiten, om groene netwerken te creëren.

Dergelijke uitkomsten vereisen een zorgvuldige planning om sociale acceptatie en ecologische begrip te verzekeren. Deze planning is cruciaal voor het meervoudig landgebruik dat voordelen kan opleveren voor de gemeenschappen en daarom hun steun zal krijgen. Naturalliance zal er alles aan doen om natuurbescherming te bevorderen door middel van gebruik, om de kosten van strikte bescherming te verminderen en het herstel van de natuurlijke rijkdom aan arme landschappen te stimuleren.

BEST PRACTICE. Een voorbeeld uit Estland waar de lokale gemeenschap voordeel heeft van het beheer van beschermde gebieden.

PRODUCTIE. Beschermde gebieden behouden vaak een type landbeheer uit het verleden die zich concentreerde op bepaalde soorten, en kan daarmee dus afhankelijk zijn van een systeem dat dat type management kan opslaan en de kennis er over kan delen.

PROBLEEMOPLOSSING. Beschermde gebieden worden getroffen door uitheemse soorten of rigoureus grond-management in omliggende gebieden. Naturalliance zal kennis verzamelen uit andere gebieden die deze kwesties hebben opgelost.

IN KAART BRENGEN van leefgebieden en soorten is van belang voor de beoordeling van hoe een gebied reageert op het management en externe druk; het stelt dus in staat om bezoekersroutes te optimaliseren en andere gevolgen te beperken.

MELDT u zich AAN, zodat wij u kunnen helpen om:

• Toegang te krijgen tot Europa’s uitgebreide en meertalige kennis van het beheer van zeldzame soorten en leefgebieden;
• Te begrijpen hoe gemeenschappen en andere belangengroepen uw inspanningen aan kunnen vullen;
• Effecten van externe factoren, zoals klimaatverandering, te voorspellen en zich daaraan aan te passen.

Wanneer u zich aanmeldt, kunt u onze ENQUETE invullen om ons te vertellen welke informatie u graag wilt zien.

 
wordt ondersteund door
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo