Kommunen: Bästa Praxis

En kartläggning för Arne Parish Planning
Behövs mer öppna ytor som för rekreation?
Behövs mer öppna ytor som för rekreation?

Det är god miljöpraxis för lokala förvaltningar att göra strategiska bedömningar för lokal landanvändningsplanering med jämna mellanrum. Om samråd med medborgarna om utvecklingsområden sker vart 5-10 år, gentemot en uppsättning principer som gäller på längre sikt eller av en högre myndighet, kommer man att behöva ägna mindre tid åt att diskutera efterföljande individuella planeringstillämpningar. Upprepade undersökningar visar också hur medborgarnas krav förändras med tiden.

Samråd med jämna mellanrum uppfyller även Agenda 21:s rekommendationer. Medborgarna kan rådfrågas inte bara om bostäder och affärsutveckling, deras åsikter kan också undersökas i en mängd olika ämnen, såsom sysselsättning, transporter, utbildning och andra offentliga tjänster, och om deras miljö. Det är demokratiskt att den lokala förvaltningen tar med alla svaren i planeringen.

Arne Parish har vilda plommon och mycket hedlandsmiljö
Arne Parish har vilda plommon och mycket hedlandsmiljö

I kommunen Arne, på Englands sydkust, hjälpte kartläggning av partners involverade i denna portal den första fullständiga undersökning av åsikter hos hushållen sedan 2002. Naturalliance mål är att göra den teknik som används för undersökningen lättillgänglig för alla lokala kommuner i hela Europa via denna portal., för att förbättra den lokala demokratin och för medborgarnas försörjningsmöjligheter och rekreation.

 
På webben
stöds av
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo