Τοπικές κοινότητες: Καλές πρακτικές

Έρευνα για το Σχεδιασμό στο Arne Parish
Χρειάζομαστε πιο ανοιχτούς χώρους για αναψυχή;
Χρειάζομαστε πιο ανοιχτούς χώρους για αναψυχή;

Η διεξαγωγή στρατηγικών εκτιμήσεων για τοπικό σχεδιασμό των χρήσεων γης σε τακτά χρονικά διαστήματα αποτελεί ορθή περιβαλλοντική πρακτική για τις τοπικές αρχές. Αν επίσης πραγματοποιείται διαβούλευση με τους πολίτες σχετικά με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιοχής κάθε 5-10 χρόνια, με βάση κάποιες αρχές που μπορεί να ισχύουν για μεγαλύτερη χρονική περίοδο και να έχουν θεσπιστεί από τις κεντρικές αρχές, θα απαιτηθεί λιγότερος χρόνος για να αναλυθούν οι επιμέρους εφαρμογές αυτού του σχεδιασμού. Επαναλαμβανόμενες έρευνες δείχνουν επίσης πως απαιτήσεις των πολιτών αλλάζουν με το χρόνο.

Οι διαβουλεύσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα εκπληρώνουν επίσης τις συστάσεις της Ατζέντας 21. Η γνώμη των πολιτών μπορεί να ζητηθεί όχι μόνο για θέματα στέγασης και οικονομίας, αλλά και για μια ποικιλία θεμάτων όπως η απασχόληση, οι μεταφορές, η εκπαίδευση και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και για το περιβάλλον τους. Αποτελεί δημοκρατική επιταγή να λαμβάνονται υπ' όψη όλες οι απόψεις στο σχεδιασμό της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στο Arne Parish υπάρχουν άγρια ​​δαμάσκηνα και πολλά υγιή ενδιαιτήματα
Στο Arne Parish υπάρχουν άγρια ​​δαμάσκηνα και πολλά υγιή ενδιαιτήματα

Στην ενορία του Arne, στη νότια ακτή της Αγγλίας, έρευνα που διενεργήθηκε από τους εταίρους που συμμετέχουν σε αυτή την πύλη διερεύνησε για πρώτη φορά από το 2002 τις απόψεις των κατοίκων της. Ένας στόχος της Naturalliance είναι να καταστεί η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για αυτή την έρευνα εύκολα διαθέσιμη μέσω της δικτυακής της πύλης για τις τοπικές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να ενισχυθούν οι τοπικές δημοκρατικές διαδικασίες και να βελτιωθεί η ζωή και η αναψυχή των πολιτών.

 
Στο διαδίκτυο
υποστηρίζεται από
TESS λογότυπο Game and Wildlife Conservation Trust λογότυπο Anatrack Ltd Λογότυπο Tero Consulting λογότυπο International Union for Conservation of Nature λογότυπο