Wetenschap: Best Practice

Projecten ontworpen in de Europese Specialisten Groep in Duurzaam Gebruik (de European Sustainable Use Specialist Group)

Er zijn vele manieren waarop de wetenschap ten goede kan komen aan de rijkdommen van de natuur. Onderzoek kan de waarde van natuur bepalen en daarmee de bescherming ervan motiveren. Onderzoeken kunnen ook helpen om motivatie in daadwerkelijke actie om te zetten. Leden van de Europese Sustainable Use Specialist Group van de IUCN (the International Union for the Conservation of Nature) hebben zulke projecten opgezet ter voorbereiding van Naturalliance.

Waargenomen herten (links) en leefgebieden (rechts), in kaart gebracht door de bewoners van een lokale Britse gemeenschap.
Waargenomen herten (links) en leefgebieden (rechts), in kaart gebracht door de bewoners van een lokale Britse gemeenschap.

In deze projecten heeft de Europese Commissie onderzoekers uit meerdere landen gefinancierd om samen te werken. Uit een van de projecten bleek dat de meer dan 30 miljoen deelnemers aan activiteiten afhankelijk van de rijkdommen van de natuur minstens € 40 miljard uitgaven aan sportvissen, jagen en vogels kijken. Een tweede project liet zien dat er nog meer mensen op het platteland wilde planten verzamelen, het platteland gebruiken voor recreatie of wilde dieren voerden om ze thuis te kunnen zien (zie de link hier onder naar de Onderwerpen pagina). Uit case studies bleek dat dergelijke personen sterk gemotiveerd waren om diersoorten te monitoren en lokale leefgebieden in kaart te brengen. Daarnaast waren de landen waar ambtenaren de meeste evaluaties uitvoerden om schadelijke milieu-effecten te voorkomen vaak ook de landen waar landelijke besturen de meeste waarde hechtten aan natuurlijke hulpbronnen.

Naturalliance zal ondersteuning bieden voor beslissingen die de natuurlijke rijkdommen beïnvloeden en voor de door burgers uitgevoerde wetenschap om de resultaten van dergelijke beslissingen vast te leggen. De uitwisseling van informatie zal uiteindelijk grotendeels plaatsvinden door middel van kaarten. Om te beginnen geven we daarom een tool om zaken in kaart te brengen en enkele links, op de Kansen pagina voor Landbouw, Sportvissen, Reservaten, Overheid & Gemeenschappen, tot de 10 modellen die worden gezien als meest bruibaar voor managers zonder wetenschappelijke achtergrond. We willen meer modellen geven de geschikt zijn voor alle gebruikers. Degenen die worden omschreven als Kansen voor de Wetenschap zouden in de toekomst ook geschikt kunnen zijn. Graag zouden wij meer toevoegen aan de TESS database, waar u ons bij kunt helpen. Daarvoor is hieronder een link toegevoegd zowel als andere sites met inspirerende wetenschap door burgers.

 
Op Internet
wordt ondersteund door
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo