Aquacultuur: Best Practice

Het drasland bij Harka Gård in Zweden
Het kunstmatige wetland bij Harka Gård
Het kunstmatige wetland bij Harka Gård

Het drasland op Harka Gård in Zweden werd ontworpen door de bekende wildbioloog Professor Vidar Marcström in reactie op een probleem in de Oostzee. De Oostzee is zwaar getroffen door vervuiling, onder andere door stikstof en fosfor uitspoeling vanuit de landbouw. Om deze vervuiling tegen te gaan zijn een aantal waterlopen langs de kust afgedamd, om bezinking van de vervuiling in het binnenland mogelijk te maken. Dammen kunnen echter schadelijk zijn voor de migraties die noodzakelijk zijn voor vele paairijpe vissen.

De Marcström methode is het uitgraven van een breed en ondiep kanaal dat parallel ligt aan de hoofdwaterloop, met dammen aan het begin om het kanaal te vullen, en aan het eind om het kanaal te legen. De hoofdwaterloop kan wat water blijven bevatten, maar het grootste gedeelte van de stroom is vertraagd om voedende stikstof en fosfor te kunnen deponeren, waardoor de vegetatie wordt verrijkt in het kanaal. De uitstekende groeiomstandigheden voor planten en bijbehorende ongewervelden voeden vissen en eenden, die beide kunnen worden geoogst om inkomsten te verwerven. Bovendien kan het hele kanaal drooggelegd worden om de vegetatie te verwijderen als deze te dicht wordt, waarna het als compost kan worden gebruikt voor landbouwgronden.

Het drasland is een ideaal leefgebied voor grondeleenden.
Het drasland is een ideaal leefgebied voor grondeleenden.

Deze techniek in aquacultuur is flexibeler in gebruik dan meer natuurlijke draslanden. Het is het meest geschikt voor de zeer vlakke omstandigheden die alleen worden aangetroffen op riviervlaktes, omdat het kanaal slechts 40-50cm diep is voor optimalisering van de plantengroei. Echter, waar gebruik van deze methode mogelijk is zijn de Zweedse autoriteiten bereid om 90% subsidie te geven voor de bouw ervan.

 
wordt ondersteund door
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo