Verzamelen: Best Practice

Paddenstoelen verzamelen in Europa en Bessen in Roemenië

De Europese Gedragscode voor het Verzamelen van Paddestoelen

Genoeg voor het avondeten
Genoeg voor het avondeten

Het eten van paddenstoelen is het eten aan de oudste tafel ter wereld. De evolutie van paddenstoelen splitste zich ongeveer een miljard jaar geleden af van die van de dieren, nauwere verwanten dan planten. Paddenstoelen zijn waarschijnlijk de eerste complexe organismen op het land geweest. Het leven van paddenstoelen en schimmels ondersteunt vele zaken waar wij van profiteren door bijvoorbeeld het omzetten van stoffen, het bevorderen van plantengroei en als gisten die worden gebruikt bij de productie van brood en alcoholische dranken.

Degenen die wilde paddenstoelen verzamelen zijn veel talrijker in Europa dan degenen die van de natuur gebruikmaken in de vorm van jagen of vissen. U kunt heel belangrijk zijn in het onderhouden en herstellen van de rijkdommen van de natuur als u rekening houdt met anderen die paddenstoelen oogsten, en vooral als u zich aansluit bij activiteiten die zich richten op het herstellen en behouden van de habitats waarvan u gebruik maakt.

De Conventie van Bern van de Raad van Europa heeft een Handvest voor het Verzamelen van Paddestoelen en andere Biodiversiteit gemaakt, waarvan deze bijlage een onderdeel is. De Conventie van Bern werd daarbij bijgestaan door de International Union for the Conservation of Nature (www.iucn.org). Het volledige handvest, verder advies en links naar nuttige organisaties kunt u vinden op www.naturalliance.eu. Lees en houdt u zich minimaal aan de volgende simpele gedragsregels.

NATUUR, PERSONEN, EN UW EIGEN GEBRUIKSPLEZIER ZULLEN WORDEN VERHOOGD ALS U:

PADDENSTOELEN IDENTIFICEREN: neem een veldgids mee en weet de beschermde alsook de giftige soorten te herkennen; pluk niet wat u niet kunt identificeren; verzamel het liefst soorten die lokaal veel voorkomen in plaats van zeldzame soorten.

RESPECTEER DE REGELS: wees bewust van en respecteer de 'plukvrije' zones, die wellicht noodzakelijk zijn in gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid; overleg met landbeheerders, vooral in natuurgebieden.

RESPECTEER DE NATUUR: respecteer de noodzaak om grond en strooisellaag niet te verstoren; geef paddenstoelen de kans om sporen te verspreiden; laat exemplaren die al te rijp zijn liggen; leer anderen het gebruik van deze en andere 'best practices'.

HOUD REKENING MET ANDEREN: laat altijd een exemplaar achter voor andere mensen (bijv. fotografen of mensen die soorten monitoren), voor andere soorten die voedsel nodig hebben (bijv. insecten) en voor het voortbestaan van de paddenstoel.

VERMIJD AFVAL: pluk niet meer dan u nodig heeft; verspreid resten van het plukken; spreek anderen aan op onnodige schade aan paddenstoelen, zoals het rennen, fietsen en paardrijden en bossen waar paddenstoelen staan.

BETAAL VOOR JE GEBRUIK: beloon landeigenaren, door ze te bedanken of zelf met een kleine gift, voor het in stand houden van de habitats waar u voordeel van heeft; indien vereist, betaal dan voor de toegang of geef een andersoortige contributie.

HELP BIJ HET NATUURBEHOUD: assisteer met het monitoren en herstellen van paddenstoelen en hun habitats indien gevraagd; sluit u zo mogelijk aan bij organisaties die hier voortrekkers in zijn en natuurbescherming organiseren.

De Duindoorn oogst op Sfântu Gheorghe in Roemenië

Duindoorn is een productieve producent van gele besjes
Duindoorn is een productieve producent van gele besjes

Sfântu Gheorghe (Saint George) is een gemeenschap aan de monding van de Donau die alleen over water kan worden bereikt. De belangrijkste industrie, vissen met kieuwnetten en multi-haak lijnen werd zwaar getroffen door een verbod op het vangen van steur in 2006. Biologen van het Donau Delta Nationaal Instituut hielpen de lokale bevolking met het vinden van mogelijke alternatieven. Een mogelijkheid is een struik die aan de kust voorkomt, de duindoorn, die grote hoeveelheden gele besjes produceert, die worden gebruikt in voedsel, dranken en traditionele medicijnen.

Het oogsten van riet is al een praktisch lokale industrie, en men was van mening dat duindoornbessen minstens een toegevoegde waarde zouden kunnen hebben in de beleving van bezoekers in het kader van een zich ontwikkelend toerisme. De lokale kinderen zijn daarom begonnen met een project voor het in kaart brengen van het gebied met duindoorn en daarmee de potentiele oogstwaarde, gebruik makend van de kaart- en GPS faciliteiten van Naturalliance.

Schoolkinderen genoten van het in kaart brengen van de grootte van de hulpbron
Schoolkinderen genoten van het in kaart brengen van de grootte van de hulpbron

Er zijn veel projecten in Europa die voordelen geven aan locale gemeenschappen die helpen om wilde plantensoorten te behouden. Sommigen zijn geregistreerd als duurzaam gebruik van wilde planten in het FairWild certificatieschema, opgericht door enkele grote internationale natuurbeschermingsorganisaties (klik rechts voor Productie Ideeën). Het project bij Sfântu Gheorghe zal misschien wel, maar misschien ook niet een succes worden. Echter, ongeacht de economische uitkomst van de duindoorn, zullen alle lokale kinderen deze stekelige struik met een nieuw respect en waardering bekijken.

 
Op Internet
wordt ondersteund door
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo