Физически упражнения на открито: Най-добрите практики

Богатствата на природата в игрищата за голф

В страни, където има малко естествена или полуестествена природа, районите, определени за отдих, създават възможност за ползи спрямо природата. Маршрутите за пешеходци, бягане, каране на колело и езда са потенциални коридори за дивите животни, докато по-големите площи поддържат популации, които по друг начин не могат локално да оцелеят.

Терените за голф могат да предоставят полезно полуестествено местообитание
Терените за голф могат да предоставят полезно полуестествено местообитание

Голф терените предоставят прекрасни възможности като полуестествени местообитания. Добре управляваният ландшафт може да покаже прекрасна природа, както и да изисква по-големи умения при игра. Грубите терени могат да станат изключително богати на естествена растителност, когато с познание ги косят или там пасат животни. Пясъчни бункери могат да позволят размножаването на някои рептилии и безгръбначни и чрез водата да се оформят малки водни екосистеми. Даже ниско окосените райони могат да осигурят добра храна за някои видове птици.

The Audubon Society, със седалище в САЩ, имат Cooperative Sanctuary Program /Кооперативна Свещена Програма/ за голф терените. Тази програма беше пренесена в Европа. В Португалия прекрасен пример е Oltavos Dunes, където са изградени участъци със стояща вода и възстановени застрашени растителни видове, след премахване на чужди такива. Нов кандидат за сертифициране е проект на древните имения Herdade de Roncão d'el- Re със сериозен ангажимент за положително въздействие върху местната природа и за създаване на работни места.

 
В Интернет
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo