Управление на чужди инвазивни видове: Най-добрите практики

Отстраняването на чуждите инвазивни видове се нуждае от подкрепата на науката и местните общности

Грешното решение: За възстановяване на червените - отстраняване на сивите катерици

Младо  буково дърво без кората, отстранена от стъблото му от сивата  катерица (по-горе), не може да се възстанови.
Младо буково дърво без кората, отстранена от стъблото му от сивата катерица (по-горе), не може да се възстанови.

Североамериканската сива катерица успешно завзе голяма част от Британия, като след пренасянето й в Италия премина към Швейцария и Франция . Този инвазивен вид създава такава гъстота на популацията, която унищожава естествените млади букови, дъбови и други дървесни видове, като изгризва кората на дърветата. С болести и с конкуренцията си сивата измести местната евразийска червена катерицае. В началото се мислеше, че рискът от заболяване (което убива червената, а не сивата) налага от големи райони да бъде отстранена сивата катерица, за да може да се възстанови червената. Както и че населението няма да приеме това отстраняване на сивата катерица.

Установи се, обаче, че при ниска гъстота на популацията от сива катерица заболяването рядко се среща. Също и че след като сивата катерица чувствително намали числеността си, червената бързо реколонизира територията. Когато всред местните общности се разпространява информация за този процес, хората ще съобщават за последните сиви катерици, които все още са заплаха за местните видове. Внимателно изследване и приложението му, чрез активните действия на местните хора, могат да се окажат ключови за отстраняването на много чужди инвазивни видове.

Хималайският балсам или японската филопия?

Хиламайският балсам се приема като добър проект за запазване на природата от общността. Филопията има дълбока коренова система и понася повечето хербициди, с изключение на ICADE от Dow Chemicals.

 
В Интернет
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo