Управление на природен резерват: Най-добрите практики

Екотуризъм в Национален парк Соомаа (Soomaa), Естония
Националният Парк Соомаа е район без инфраструктура за човека.
Националният Парк Соомаа е район без инфраструктура за човека.

Резерватът е район, който обикновено се управлява от държавна или частна организация в полза на природните богатства. За местната общност може да има ограничения относно ползването на земята, освен ако относително не е подходяща за застрояване. Помощта на местната общност често е необходима, за да се спазват ограниченията и да се помогне за управление на резервата. Най-добрата практика включва откриване на нови ползи за общността, за да подкрепя резервата.

Чрез екотуризъм резерватите могат да създадат ползи. В съседство ще са необходими къщи за гости и хотели. Посетителските центрове за храна и информация могат да създадат работни места. Туризмът, обаче, изисква внимателно управление многото хора да не създадат проблем за ерозия или смущение на живота в природата.

Карането на кану позволява приятен отдих без замърсяване.
Карането на кану позволява приятен отдих без замърсяване.

Соомаа означава "блато" на естонски. Националният парк Соомаа е водещ пример за най-добри практики не само защото има толкова много начини туристите да се насладят на красивия район, напр., с канута през лятото или наемане на шейни през зимата, ала също така и чрез създаването на местна мрежа за подкрепа, "Приятелите на Сooмaa". Тази мрежа помага в управлението районът да запази своите особености и е източник на иновативни идеи за подобряване опазването и местната значимост на резервата.

 
В Интернет
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo