Местна комуникация: Най-добрите практики

Системата за свързване на общностите

Вие или други от вашата общност можете ли да ползвате редактор (editor), като показания по-долу? Ако е така, можете да им дадете собствения им уебсайт относно новини, коментари, проучвания, срещи, други събития, карти, време, пътувания и линкове към каквото и да е в интернет.

Вие редактирате сайта си на квадратчета.
Вие редактирате сайта си на квадратчета.

Сайтът е подходящ за местните администрации и работи за всички видове местни организации (напр., за фермерство, риболов, събиране на гъби). Системата може да има страници относно проекти на подобни организации в обширна територия или даже страна относно здравеопазване, образование, туризъм и други дейности, както и относно опазването на природата.

За други примери моля погледнете линковете по-долу. Редакторският бекофис и сайтовете самогат да работят на всеки език. Е-мейлите и мобилните номера могат да бъдат записвани за текстово напомняне относно местни събития или предупреждения за безопасност. По този начин местните сайтове са гъвкави, свързани, спестяват време и не са скъпи ...

Като система, поддържана с подкрепата на националните правителства и пан-европейски организации, всеки сайт струва на общността €99 годишно ((за материал от 100 Mb).Този абонамент може да бъде поет от местния бизнес (напр., 5 хотела), при €20 за всяка реклама на страница "Рубрика" ("Classifieds”).

 
В Интернет
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo