Безкоштовні картографічне програмне забезпечення

Картограф Anatrack для середовищ існування і видів

The Mapper -- це безкоштовні програми Anatrack, розроблені для дослідницького проекту TESS (Transactional Environmental Support System) в межах 7-ї Рамкової програми Європейської комісії, але розроблені поза TESS на основі фірмової концепції. TESS/Naturalliance націлена на сприяння інтеграції інформації про біорізноманіття та пов'язаних з ним екологічних питань від місцевого рівня в процесі планування та ухвалення рішень з землекористування, і в той же час на заохочення місцевого населення на збір такої інформації з метою збереження та відновлення біорізноманіття та екосистемних послуг. Для досягнення цієї мети, TESS / Naturalliance розробляє просторово специфічну систему підтримки ухвалення рішень для обміну інформації, необхідної для екологічних оцінок на всіх рівнях, тобто інформації, що надає переваги для місцевого відпочинку та життєдіяльності. Така система потребує детальних карт.

The Mapper дозволяє волонтерам створювати карти середовищ існування та видів в їх місцевості. Починаючи, наприклад, з карти або аерофотозйомки саду, ферми, школи або місцевого парку, користувачі можуть швидко і легко нанести інформацію про середовища існування та види до найменших деталей. Цю інформацію можна буде використовувати за допомогою Інтернет для вивчення й управління навколишнім середовищем.

 
за підтримки
Логотип "TESS" Логотип "Game and Wildlife Conservation Trust" "Anatrack Ltd" Логотип Логотип "Tero Consulting" Логотип "COUNT Partner International Union for Conservation of Nature"