Θέματα

Τα θέματα που αναφέρονται στα αριστερά σχετίζονται με τα σημαντικότερα ανθρώπινα ενδιαφέροντα σε σχέση με τη διαχείριση και τη χρήση της γης στην ύπαιθρο. Μπορείτε να επιλέξετε ένα θέμα για να προβληθούν οι σχετικές πληροφορίες.

Για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης, χρειαζόμαστε τη γεωργία, τη δασοκομία, τη φυτοκομία και την υδατοκαλλιέργεια. Για τον διατήρηση του πολιτιστικού αποθέματος και την αναψυχή, η σημασία οκτώ δραστηριοτήτων αποδεικνύεται από τη συμμετοχή σε αυτές νοικοκυριών σε αγροτικές κοινότητες που μελετήθηκαν στην Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η σωστή διακυβέρνηση είναι επίσης σημαντική, τόσο στα χαμηλώτερα όαο και στα ανώτερα επίπεδα, για τον σχεδιασμό της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της γης και των ειδών που υποστηρίζει. Το Naturalliance θέλει να βοηθήσει όλους τους ενδιαφερόμενους να ανταλλάσσουν πληροφορίες που υποστηρίζουν την αειφόρο χρήση του πλούτου της φύσης.

Άσκηση
Κηπουρική
Συλλογή προϊόντων από την άγρια φύση
Τάισμα άγριων ζώων
Εκδρομές στην άγρια ζωή
Ψάρεμα
Κυνήγι
Ιππασία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20%
40%
60%
80%
 
 
Το ποσοστό των νοικοκυριών απόλαυση της φύσης με διαφορετικούς τρόπους (κατά μέσο όρο για μια αγροτική κοινότητα σε κάθε μία από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες).

Για κάθε θέμα, παρατίθονται εξηγήσεις για το πώς η χρήση των άγριων πόρων μπορεί να τους συντηρήσει και να τους επαναφέρει στην βέλτιστη κατάσταση, και για το τι σχετική βοήθεια θα θέλατε το Naturalliance να παράσχει. Μόλις επιλέξετε το θέμα σας θα μπορείτε να δείτε έγγραφα και συνδέσμους από εθνικές και διεθνείς πηγές σχετικά με:

  • Καλές πρακτικές
  • Ιδέες παραγωγής
  • Μοντέλα

Με τη βοήθειά σας, το Naturalliance θα προσθέσει σε αυτές, ώστε να καλύπτονται όλο και περισσότερα θέματα με όλο και μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

υποστηρίζεται από
TESS λογότυπο Game and Wildlife Conservation Trust λογότυπο Anatrack Ltd Λογότυπο Tero Consulting λογότυπο International Union for Conservation of Nature λογότυπο