Επιστήμη: Καλές πρακτικές

Έργα σχεδιασμένα από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Ειδικών Διατηρήσημης Χρήσης (European Sustainable Use Specialist Group)

Υπάρχουν πολλοί τρόποι που η επιστήμη μπορεί να οφελήσει τον πλούτο της φύσης. Η έρευνα μπορεί να αναδείξει τις αξίες της φύσης, οι οποίες μπορούν να παρακινήσουν τη διατήρησή της. Οι μελέτες μπορούν επίσης να κινητοποιήσουν πρακτικές διατήρησης. Τα μέλη στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Ειδικών Βιώσημης Χρήσης της IUCN (Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης) έχουν σχεδιάσει τέτοια έργα για την προετοιμασία της Naturalliance.

Θεάσεις ελαφιών (αριστερά) και οικότοποι (δεξιά) έχουν χαρτογραφηθεί από κατοίκους μιας τοπικής κοινότητας του Ηνωμένου Βασιλείου.
Θεάσεις ελαφιών (αριστερά) και οικότοποι (δεξιά) έχουν χαρτογραφηθεί από κατοίκους μιας τοπικής κοινότητας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε αυτά τα έργα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησε επιστήμονες από πολλές χώρες να εργαστούν από κοινού. Ένα από αυτά τα έργα διαπίστωσε ότι περισσότερα από 30 εκατομμύρια συμμετέχοντες σε δραστηριότητες που εξαρτώνται από τον πλούτο της φύσης δαπανούν τουλάχιστον € 40 δισεκατομμύρια για το ψάρεμα, το κυνήγι και την παρατήρηση πουλιών στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Ένα δεύτερο έργο έδειξε ότι ακόμη περισσότεροι άνθρωποι της υπαίθρου δραστηριοποιούνται στη συλλογή άγριων πόρων της φύσης (μανιταριών, φυτών ή μικρών ζώων), χρησιμοποιούν την ύπαιθρο για άσκηση, αναψυχή, ή απλώς για παρακολούθηση της φύσης (βλ. παρακάτω σύνδεσμο στα Θέματα). Περιπτωσιολογικές μελέτες διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ισχυρά κίνητρα για την χαρτογράφηση τοπικών ειδών και οικοτόπων. Επιπλέον, οι χώρες όπου οι κυβερνητικοί φορείς είναι περισσότερο ενεργοί στη διενέργεια μελετών επιβλαβών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έτειναν να είναι εκείνες οι χώρες όπου οι τοπικές αρχές στην ύπαιθρο θεωρούσαν ότι οι φυσικοί πόροι έχουν τη μεγαλύτερη σχετικά αξία.

Η Naturalliance θα παρέχει υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τον πλούτο της φύσης, και για την διενέργεια επιστημονικών εργασιών από πολίτες, σχετικών με την καταγραφή των αποτελεσμάτων των παραπάνω αποφάσεων. Η ανταλλαγή των πληροφοριών τελικά θα πραγματοποιηθεί ως επί το πλείστον μέσω χαρτογράφησης. Σαν αρχή, παρέχουμε ως εκ τούτου ένα εργαλείο χαρτογράφησης καθώς και μερικές συνδέσεις για δυνατότητες που σχετίζονται με βιολογική γεωργία, ψάρεμα, καταφύγια άγριας φύσης, διακυβέρνηση και τοπικές κοινότητες, καθώς και στα 10 εργαλεία που οι διαχειριστές γης χωρίς επιστημονική κατάρτιση θεωρούν τα χρησιμότερα. Έχουμε στόχο την παροχή περισσότερων εργαλείων για κάθε πιθανή μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε βοηθήστε μας να συμπεριλάβουμε τέτοια εργαλεία στη βάση δεδομένων του TESS. Υπάρχει ένας σύνδεσμος προς αυτή τη βάση δεδομένων παρακάτω, καθώς και προς άλλους δικτυακούς τόπους σχετικά με τη διενέργεια επιστημονικών εργασιών από πολίτες.

 
Στο διαδίκτυο
υποστηρίζεται από
TESS λογότυπο Game and Wildlife Conservation Trust λογότυπο Anatrack Ltd Λογότυπο Tero Consulting λογότυπο International Union for Conservation of Nature λογότυπο