Κυνήγι

Η UNESCO αναγνωρίζει την εκπαίδευση γερακιών, όπως με αυτό το εκπαιδευμένο γεράκι, ως πολιτιστική κληρονομιά
Η UNESCO αναγνωρίζει την εκπαίδευση γερακιών, όπως με αυτό το εκπαιδευμένο γεράκι, ως πολιτιστική κληρονομιά

Κρίνοντας από τις συνήθειες των πλησιέστερων συγγενών ειδών μας, το κυνήγι είναι τόσο παλιό όσο η ανθρωπότητα. Από λιγότερο από 1% έως 8% περίπου του πληθυσμού στην Ευρώπή είναι κυνηγοί, ως επί το πλείστον με κυνηγητικά όπλα, αλλά παραδοσιακά και με κυνηγόσκυλα, εκπαιδευμένα αρπακτικά, νυφίτσες και τόξα. Στις χώρες με τους περισσότερους κυνηγούς και αλιείες, σε συνδυασμό με το μεγαλύτερο ΑΕΠ, η διατήρηση των πληθυσμών είναι καλύτερη για όλα τα είδη. Οι κυνηγοί είναι περισσότεροι όπου η πληθυσμιακή πυκνότητα είναι χαμηλή και η ύπαρξη πολλών ημι-φυσικών εκτάσεων προσφέρει καλές συνθήκες για την άγρια ζωή. Μμελέτες δείχνουν ότι οι κυνηγοί δημιουργούν οικολογικά οφέλη στον τομέα της διαχείρισης των οικοτόπων, κοινωνικά οφέλη από την άποψη της περιβαλλοντικής ευθύνης, και οικονομικά οφέλη ξοδεύοντας περίπου €16δις ετήσια σε όλη την Ευρώπη για το πάθος τους. Συνδυάζοντας καλή οργάνωση και υψηλές ατομικές δαπάνες, οι κυνηγοί έχουν μεγαλύτερη επιρροή από όλες τις άλλες μορφές αναψυχής που εξαρτώνται από τους άγριους φυσικούς πόρους.

Αν και κάποιοι αδυνατούν να αντιληφθούν τα οφέλη της θήρας, το κυνήγι θα πρέπει να αποτελεί κοινωνικά βιώσιμη δραστηριότητα όπου οι κυνηγοί έχουν τοπική στήριξη μέσω της παροχής βοήθειας για την ενίσχυση του πλούτου της φύσης. Το Naturalliance θα ήθελε να συμβάλει στο να εφαρμοστεί και σε τοπικό επίπεδο η συνεργασία που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη διαμορφώσει μεταξύ των συμφερόντων του αειφόρου κυνηγιού και της ανάγκης προστασίας ορισμένων ειδών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα βοηθούσε αν οι εθνικές κυβερνήσεις εφάρμοζαν τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Χάρτας για το κυνήγι και τη βιοποικιλότητα, η οποία παρέχει τις κατευθύνσεις για το πώς το κυνήγι μπορεί να συμβάλει καλύτερα στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Οργανισμοί που στηρίζουν το Naturalliance βοήθησαν στη σύνταξη αυτής της Χάρτας, με ευθύνη του σώματος που εκπροσωπεί όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, του Συμβουλίου της Ευρώπης .

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Λόγω της αξίας που φέρνουν οι κυνηγοί στους γαιοκτήμονες, το Σχέδιο Εκτάσεων Άγριας Ζωής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Γαιοκτημόνων είναι το πρώτο μας παράδειγμα για το πώς το κυνήγι μπορεί να ωφελήσει τους άγριους πόρους.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Για να βοηθήσει τους κυνηγούς να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με άλλες ομάδες, το Naturalliance θα επικεντρωθεί σε συνδέσμους για την παραγωγή θηραμάτων που ωφελούν επίσης και άλλα είδη. Θα σας διασυνδέσουμε επίσης με ιστοχώρους οργανώσεων που εφαρμόζουν πρακτικές διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από το κυνήγι.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι η παρουσία αρπακτικών ειδών είναι σημαντική για τα θηρευτικά είδη, και γι 'αυτό θα επικεντρωθούμε στην αποτελεσματική αποτροπή και την εξάλειψη των θηρευτών, ιδίως με μη θανατηφόρα μέσα.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Η λεπτομερής χαρτογράφηση των μη καλλιεργούμενων οκοτόπων είναι σημαντική για την πρόβλεψη των αποθεμάτων θηραμάτων και ιδιαίτερα για την βελτιστοποίηση μεταξύ της θήρας και της γεωργίας. Η απλή εφαρμογή χαρτογράφησης μας έχει ήδη δοκιμαστεί για τη χαρτογράφηση θηραμάτων και των οικοτόπων τους. Θα αναπτύξουμε επίσης δεσμούς με άλλες εφαρμογές λογισμικού για να βοηθηθεί η απογραφή θηραμάτων, καθώς και άλλων ειδών.

Παρακαλούμε εγγραφείτε, για να μας βοηθήσετε να σας βοηθήσουμε:

• Να κερδίσετε αναγνώριση για τη συνεισφορά σας στη φροντίδα και τη διαχείριση της φύσης, που ωφελεί και τα μη θηρευτικά είδη.
• Να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με αντάλλαγμα γνώση που αποκτήθηκε από άλλους.
• Να αποκτήσετε την απαιτούμενη ευελιξία για να προστατεύετε τα αρπακτικά ζώα όταν είναι σπάνια, αλλά και να τα διαχειρίζεστε σωστά όταν είναι κοινά.
• Να ενθαρρύνετε χρήσεις γης που δίνουν περισσότερες ευκαιρίες να συνεχιστεί το κυνήγι σε τοπικό επίπεδο.

Κατά την εγγραφή σας, μπορείτε να συμπληρώσετε ΕΡΕΥΝΑ για να μας πείτε τι ακριβώς πληροφορίες θα θέλατε να σας παρέχουμε.

 
υποστηρίζεται από
TESS λογότυπο Game and Wildlife Conservation Trust λογότυπο Anatrack Ltd Λογότυπο Tero Consulting λογότυπο International Union for Conservation of Nature λογότυπο