Κηπουρική: Καλές πρακτικές

Ο ποταμός των λουλουδιών στο Λονδίνο
Οι παρυφές των δρόμων μπορούν να αποτελέσουν βιότοπους για όμορφα άγρια ​​λουλούδια με την κατάλληλη διαχείριση
Οι παρυφές των δρόμων μπορούν να αποτελέσουν βιότοπους για όμορφα άγρια ​​λουλούδια με την κατάλληλη διαχείριση

Τα αγριολούλουδα, αν και κατά κανόνα βρίσκονται στην ύπαιθρο, μπορούν να παρέχουν οφέλη και στους κατοίκους των πόλεων. Τα έντομα τρέφουν πουλιά και ερπετά, ενώ όλα αυτά χρειάζονται σημαντική άγρια βλάστηση σε συνδεδεμένες περιοχές. Τέτοιες συνδέσεις μπορεί επίσης να είναι σημαντικές σε εντατικά καλλιεργούμενες εκτάσεις. Λωρίδες από αγριολούλουδα, είτε σε κήπους, σε αστικούς υπαίθριους χώρους, ή στις άκρες δρόμων, παρέχουν αυτές τις συνδέσεις, ενώ έχουν και ελκυστική εμφάνιση.

Ο Ποταμός των Λουλουδιών ξεκίνησε ως ένα κοινοτικό έργο με αιχμή του δόρατος την Archway Herbal Clinic έτσι ώστε να δημιουργήσει ένα «ποτάμι» ή «ρεύμα γονιμοποίησης» των αγριολούλουδων που να ρέει μέσα στο βόρειο Λονδίνο. Παρέχει ένα περιδέραιο επικονίασης για τις μέλισσες, πεταλούδες και έντομα επικονιαστές της πόλης και βοηθά τα άγρια ​​φυτά να επιβιώσουν. Από την ίδρυση του, ο Ποταμός των Λουλουδιών έχει δημιουργήσει πολλά νέα αστικ'α "λιβάδια" σε όλο το Λονδίνο.

Αυτό έχει εν μέρει επιτευχθεί άμεσα, μέσω της Αστικής Τράπεζας Λουλουδιών Λιβαδιών Urban Meadows Floral Bank). Ωστόσο, ο Ποταμός των Λουλουδιών έχει επίσης επιτύχει την οικοδόμηση πολλών συνεργασιών με οργανώσεις για την διατήρηση της φύσης και με άλλες ομάδες πολιτών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Συνεργάζεται με έργα καλλιέργειας τροφίμων, επειδή τα αγριολούλουδα μπορούν επίσης να καλλιεργηθούν μαζί με καλλιέργειες τροφίμων, για την προσέλκυση επικονιαστών και ζώων που τρώνε τα παράσιτα των καλλιεργειών. Επίσης ασχολείται με ενέργειες ενημέρωσης όπως διαλέξεις, συντήρηση ιστοσελίδων, συνεδρίες παροχής συμβουλών, εργαστήρια καλλιέργειας αγριολούλουδων, και άλλες εκδηλώσεις.

 
Στο διαδίκτυο
υποστηρίζεται από
TESS λογότυπο Game and Wildlife Conservation Trust λογότυπο Anatrack Ltd Λογότυπο Tero Consulting λογότυπο International Union for Conservation of Nature λογότυπο