Τοπική επικοινωνία: Καλές πρακτικές

Το δίκτυο του Συστήματος Διασύνδεσης Τοπικών Κοινοτήτων

Μπορείτε εσείς ή κάποιοι άλλοι στην κοινότητα σας να χρησιμοποιήσετε έναν επεξεργαστή κειμένου όπως ο παρακάτω; Αν ναι, τότε μπορείτε να έχετε το δικό σας δικτυακό τόπο και να δημοσιεύετε νέα, ανακοινώσεις, έρευνες, συναντήσεις, χάρτες, την πρόγνωση του καιρού, ταξιδιωτικές πληροφορίες, καθώς και να συνδέεστε με όλη την πληροφορία του διαδικτύου.

Δημιουργείετε και επεξεργάζεστε υλικό για το δικτυακό σας τόπο σε πλαίσια όπως κι αυτό.
Δημιουργείετε και επεξεργάζεστε υλικό για το δικτυακό σας τόπο σε πλαίσια όπως κι αυτό.

Ο δικτυακός τόπος είναι κατάλληλος για φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και για τοπικούς φορείς γενικότερα (αγροτικούς, κλπ). Η πλατφόρμα μπορεί να έχει σελίδες που αφορούν κοινά έργα σε μια μεγάλη περιοχή, ή ακόμη και στη χώρα, σχετικά με θέματα υγείας, εκπαίδευσης, τουρισμού, εργασίας, καθώς και διατήρησης του περιβάλλοντος.

Για περισσότερα παραδείγματα παρακαλώ επισκεφθείτε τους συνδέσμους παρακάτω. Ο επεξεργαστής κειμένου και οι δικτυακοί τόποι είναι διαθέσιμοι σε οποιαδήποτε γλώσσα. Διεθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμοί κινητών τηλεφώνων μπορούν να καταχωρούνται για να παρέχονται ειδοποιήσεις σχειτκά με τοπικές εκδηλώσεις ή με θέματα πολιτικής ασφάλειας. Αυτοί οι τοπικοί δικτυακοί τόποι είναι ευέλικτοι, διασυνδεδεμένοι, γλυτώνουν χρόνο, και είναι οικονομικοί...

Η πλατφόρμα με υποστήριξη από εθνικούς φορείς και Ευρωπαϊκούς οργανισμού κοστίζει €99 το χρόνο για κάθε τοπική κοινότητα (για 100 Mb χώρου). Το κόστος αυτό μπορεί να αποσβεστεί με τη χρέωση €20 σε πέντε τοπικές επιχειρήσεις (πχ ξενοδοχεία) στις σελίδες αγγελιών / ανακοινώσεων του δικτυακού τόπου.

 
Στο διαδίκτυο
υποστηρίζεται από
TESS λογότυπο Game and Wildlife Conservation Trust λογότυπο Anatrack Ltd Λογότυπο Tero Consulting λογότυπο International Union for Conservation of Nature λογότυπο