Κυβέρνηση: Καλές πρακτικές

Χάρτες βιοποικιλότητας από το Συμβούλιο της Ευρώπης
Το κτίριο του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο
Το κτίριο του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Η Διεθνής Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα (CBD) παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες για την διατήρηση της φύσης μέσω της προσέγγισης σε επίπεδο οικοσυστήματος (ecosystem approach). Σύμφωνα με τις "αρχές του Μαλάουι", ο άνθρωπος αποτελεί μέρος του οικοσυστήματος, επειδή "είμαστε όλοι μαζί σε αυτό". Η CBD έχει παράσχει επίσης τις Αρχές της Αντίς Αμπέμπα και τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διατήρηση μέσω της βιώσιμης χρήσης. Ωστόσο, υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των διεθνών αρχών και των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και οικονομικών κινήτρων που είναι δύσκολο να γεφυρωθεί.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει γεφυρώσει αυτό το χάσμα μέσω εργασιών των μερών της σύμβασης της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος. Συνειδητοποίησαν ότι και οι κυβερνήσεις και οι πολίτες χρειάζονται καθοδήγηση για το πώς να διαχειριστούν τη διατήρηση της φύσης, και ανέπτυξαν Χάρτες οι οποίες θέτουν τις κατάλληλες ευθύνες τόσο σε αυτούς που κυβερνούν όσο και σε αυτούς που κυβερνώνται.

Μετά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Χάρτας για το κυνήγι και τη βιοποικιλότητα το 2007, μια νέα Χάρτα για την ερασιτεχνική αλιεία και τη βιοποικιλότητα εγκρίθηκε το 2010. Μπορείτε να βρείτε τα κείμενα της Χάρτας στις σελίδες Παραγωγής, μέσω του συνδέσμου στη δεξιά πλευρά. Μία Χάρτα για τη διατήρηση μέσω της συλλογής άγριων μανιταριών και φυτών βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας.

 
Στο διαδίκτυο
υποστηρίζεται από
TESS λογότυπο Game and Wildlife Conservation Trust λογότυπο Anatrack Ltd Λογότυπο Tero Consulting λογότυπο International Union for Conservation of Nature λογότυπο