Επιστήμη

Η Επιστήμη της Naturalliance στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Η Επιστήμη της Naturalliance στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το 2010, οι οργανώσεις του Naturalliance αναζήτησαν στο διαδίκτυο τα επιστημονικά μοντέλα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να προβλεφθούν οι αλλαγές στα πλούτη της φύσης. Βρέθηκαν περισσότερα από 2000 μοντέλα, αλλά λιγότερο από το 4% από αυτά ήταν κατάλληλο για χρήση σε τοπικό επίπεδο από αγρότες, δασολόγους, κηπουρούς και διαχειριστές γης για αλιεία, κυνήγι και περιβαλλοντικούς σκοπούς. Από αυτά τα μοντέλα, σχεδόν όλα ήταν μόνο στα Αγγλικά. Επίσης τα μοντέλα αυτά δεν ήταν ενταγμένα σε ένα συνολικό σύστημα. Για παράδειγμα, δεν χρησιμοποιούσαν μεγάλες βάσεις δεδομένων, όπως το χάρτη οικοτόπων που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος στα 250μ x 250 μ. και καλύπτει όλη την Ευρώπη.

Ωστόσο, υπάρχει πολύ μεγάλη χαρτογράφηση των οικοτόπων σε μικρότερη κλίμακα από τους τοπικούς διαχειριστές της γης, καθώς και χαρτογράφηση των ειδών από επιστήμονες και εθελοντές. Η σελίδα βέλτιστων επιστημονικών πρακτικών παρουσιάζει χάρτες που δημιουργήθηκαν από προσκόπους. Αντίστοιχοι χάρτες θα μπορούσαν να συντεθούν έτσι ώστε να είναι εφικτό να προβλέπονται οι αλλαγές σε πληθυσμούς ειδών και, επομένως, στον πλούτο της φύσης, σε μεγάλες εκτάσεις. Ένας κύριος στόχος του Naturalliance είναι να ενθαρρύνει την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο μέσω της παροχής χαρτογραφικών δεδομένων, με αντάλλαγμα την παροχή αυτών των χαρτών που θα δημιουργούνται από τις τοπικές κοινωνίες. Οι χάρτες αυτοί μπορούν στη συνέχεια να συζευχθούν για την κατασκευή ενός GIS που μπορεί να υποστηρίξει την πολιτική σε υψηλά επίπεδα. Το όραμά μας είναι να βοηθήσουμε όλους τους εμπλεκόμενους, είτε ως ιδιοκτήτες, διαχειριστές, κυβέρνηση ή πολίτες, να επωφελούνται από το φυσικό πλούτο και ως εκ τούτου να συντελούν στη διατήρησή του. Για να έχουμε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, θα πρέπει επίσης να βοηθήσουμε τους επιστήμονες, οι οποίοι παρέχουν στοιχεία και μοντέλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς υποστήριξη των αποφάσεων, να κερδίσουν την αναγνώριση και τη χρηματοδότηση που χρειάζονται.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Προκειμένου να δημιουργηθεί μια γέφυρα ανάμεσα στις επιστημονικές εργασίες και τη διασφάλιση των παροχών από τη φύση προς την κοινωνία, τα μοντέλα θα πρέπει να περιλαμβάνουν ή να μπορούν να συνδεθούν εύκολα με οικονομικά στοιχεία.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. Τα μοντέλα θα πρέπει να στηρίζονται σε μηχανισμούς και να εκφράζουν αιτιώδεις σχέσεις. Επιστημονικές εργασίες που θα μπορούν να διενεργούνται από τους πολίτες θα συντελέσουν στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη και δοκιμή μοντέλων σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων. Η πρόκλησή προς εσάς είναι να καθοδηγήσετε και να σχεδιάσετε αυτό το έργο.

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ οικοτόπων είναι απαραίτητη για τα χωρικά μοντέλα. Η χαρτογραφική εφαρμογή του Naturalliance, η οποία βασίζεται αρχικά στην έρευνα άγριων ζώων, προορίζεται ως μια δημόσια ανοιχτή πλατφόρμα που θα υποστηρίζει την ανάπτυξη και χρήση μοντέλων.

Παρακαλούμε εγγραφείτε, για να μας βοηθήσετε να σας βοηθήσουμε:

• Να δείτε τα δεδομένα και τα μοντέλα σας να χρησιμοποιούνται προς όφελος της κοινωνίας και του πλούτου της φύσης.
• Να στηρίξετε εργασίες που θα ωφελήσουν το φυσικό περιβάλλον αλλά και την καριέρα σας.
• Να σχεδιάσετε πειράματα σε επίπεδο περιοχών και κοινοτήτων που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε σχέσης αιτιότητας και θα βελτιώσουν την ικανότητα σας για την πρόβλεψη δεδομένων της άγριας φύσης.

Κατά την εγγραφή σας, μπορείτε να συμπληρώσετε ΕΡΕΥΝΑ για να μας πείτε τους κύριους τομείς ενδιαφέροντος σας.

 
υποστηρίζεται από
TESS λογότυπο Game and Wildlife Conservation Trust λογότυπο Anatrack Ltd Λογότυπο Tero Consulting λογότυπο International Union for Conservation of Nature λογότυπο