Τοπικές κοινότητες

Τοπική κοινότητα
Τοπική κοινότητα

Όταν οι δημοκρατικές κυβερνήσεις δεν χειρίζονται τα θέματα με συναίνεση, υποφέρουν στις εκλογές. Ως εκ τούτου οι κυβερνήσεις χρειάζονται την κατανόηση και την υποστήριξη των πολιτών κατά τη λήψη μακροπρόθεσμων αποφάσεων για το περιβάλλον. Οι πολίτες πρέπει, επίσης, να έχουν καλή αντίληψη του τι επιπτώσεις έχουν οι προσωπικές τους επιλογές στο περιβάλλον. Αυτοί που διαχειρίζονται το περιβάλλον της υπαίθρου δεν είναι μόνο οι αγρότες, οι κυνηγοί, και οι φορείς διαχείρισης προστατευμένων περιοχών, αλλά και αυτοί που καλλιεργούν τους κήπους τους και που διαχειρίζονται τα όρια οδικών και κοινόχρηστων χώρων που συχνά ανήκουν σε τοπικές κοινότητες.

Η διατήρηση και αποκατάσταση του πλούτου της φύσης απαιτεί όλα αυτά τα ενδιαφέροντα να συνδεθούν μεταξύ τους, επειδή μερικά είδη καλύπτουν πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις από ένα κήπο ή ακόμα και από ένα αγρόκτημα. Η σύνδεση αυτή μπορεί επίσης να αποφέρει οικονομικά οφέλη, αν πχ οι επισκέπτες του φυσικού καταφυγίου στο βόρειο τμήμα της κοινότητας χρησιμοποιούν επίσης ξενώνες και καταστήματα στο νότιο. Το Naturalliance έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα σύστημα που συγκεντρώνει πληροφορίες από ολόκληρα διοικητικά διαμερίσματα ή και πέρα από αυτά, για να όλα τα μέρη να ωφεληθούν από τον πλούτο της φύσης.

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Μια πιλοτική μελέτη στη νότια Βρετανία δείχνει πως συγκεντρώθηκαν δεδομένα για να βοηθήσουν στο σχεδιασμό του ιστοχώρου του Naturalliance, ως μέρος του σχεδιασμού για τη διαχείριση αμφιλεγόμενης άγριας ζωής σε τοπικό επίπεδο.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Ο στόχος μας είναι να σας παράσχουμε τις σημαντικότερες πληροφορίες και ιδέες που μπορούν να κινητοποιήσουν τοπικούς κατοίκους για να βοηθήσουν εσάς και το προσωπικό σας για τη διαχείριση του τοπικού περιβάλλοντος.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. Τα άγρια είδη μπορούν να δημιουργούν κόστος όσο και οφέλη, και έτσι χρειάζεται καθοδήγηση σχετικά με τη ρεαλιστική διαχείριση τους και για να μετατραπούν τα προβλήματα σε ευκαιρίες.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Απώτερος στόχος μας είναι να ενσωματώσουμε την τοπική γνώση σε ένα σύστημα χαρτογράφησης που παρέχει κατευθυντήριες γραμμές με πολύ απλό τρόπο, όπως για παράδειγμα οι χρωματιστές υπογραμμίσεις κάτω από τις λέξεις που είναι λάθος γραμμένες στους επεξεργαστές κειμένου. Έτσι θα βοηθηθείτε στο να παίρνετε σωστές αποφάσεις σας, ενώ θα βοηθηθούν επίσης και οι κάτοικοι της περιοχής σας να τις κατανοήσουν. Αρχικά διαθέτουμε ένα απλό εργαλείο χαρτογράφησης μαζί με οδηγίες και προτάσεις για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Παρακαλούμε εγγραφείτε, για να μας βοηθήσετε να σας βοηθήσουμε:

• Να διαχειριστείτε τις περιοχές ευθύνης σας έτσι ώστε να διαφυλαχθεί ο φυσικός τους πλούτος.
• Να ελαχιστοποιήσετε τις συγκρούσεις μεταξύ διαφόρων συμφερόντων, μέσω της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί από παρόμοιες καταστάσεις σε άλλες κοινότητες.
• Να δημιουργήσετε νέα εισοδήματα και θέσεις απασχόλησης για τους κατοίκους της περιοχής σας με την ενίσχυση των τοπικών φυσικών πόρων.
• Να κερδίστε τοπική στήριξη με την ενίσχυση των ευκαιριών για υγιή ψυχαγωγία.

Κατά την εγγραφή σας, μπορείτε να συμπληρώσετε ΕΡΕΥΝΑ για να μας πείτε τι ακριβώς πληροφορίες θα θέλατε να σας παρέχουμε.

 
υποστηρίζεται από
TESS λογότυπο Game and Wildlife Conservation Trust λογότυπο Anatrack Ltd Λογότυπο Tero Consulting λογότυπο International Union for Conservation of Nature λογότυπο