Γεωργία

Μικτές αγροτικές καλλιέργειες στην Ισπανία
Μικτές αγροτικές καλλιέργειες στην Ισπανία

Περίπου η μισή γης στη Ευρώπη χρησιμοποιείται για τη γεωργία. Η γεωργία δημιούργησε αρχικά ποικίλους οικοτόπους. Ωστόσο, οι κρατικές επιδοτήσεις σε συνδυασμό με την σύγχρονη τεχνολογία ενθάρρυναν την εντατική γεωργία και περιόρισαν την ποικιλομορφία της γης. Μερικές φορές μάλιστα η γεωργία έχει αρχίσει να επηρεάζει αρνητικά άλλες σημαντικές υπηρεσίες που παρέχονται από τη φύση, όπως η διατήρηση καθαρής ατμόσφαιρας και καθαρών νερών, η διατήρηση του εδάφους και η επικονίαση των φυτών, η ρύθμιση των πλημμυρών, ο έλεγχος παρασίτων και ασθενειών, και η παροχή χώρων αναψυχής στη φύση.

Η δομή των κρατικών επιδοτήσεων αλλάζει τα τελευταία χρόνια προς τη διατήριση και αποκατάσταση των φυσικών πόρων. Όμως και ιδιωτικοί πόροι μπορούν να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν πολλά στοιχεία για το πώς ο πλούτος της φύσης μπορεί να αυξηθεί με ελάχιστο κόστος στις παραγωγικές καλλιέργειες, και πώς το κόστος αυτό μπορεί να αντισταθμιστεί από κρατική ή ιδιωτική χρηματοδότηση. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά είναι διασκορπισμένα σε πολλές χώρες και οργανισμούς. Το Naturalliance επιδιώκει να συγκεντρώσει τα στοιχεία αυτά σε ένα σημείο, και να τα συνδυάσει με πληροφόρηση σχετικά με τη νομοθεσία, το κόστος, τις επιδοτήσεις, τις αγορές και τον καιρό. Μπορείτε στη συνέχεια να βοηθήσετε να συνδυαστούν αυτές οι πληροφορίες με την προσωπική σας γνώση των καλλιεργών σας, των εδαφών σας, άλλων οικοτόπων, κτηνοτροφίας, άγριων ειδών, και διαχειριστικών πρακτικών.

Βέλτιστες πρακτικές. Το Loddington Estate, στην περιοχή Midlands της Αγγλίας, είναι το πρώτο μας παράδειγμα για το πώς η γεωργία μπορεί να ωφεληθεί από τους άγριους ​​πόρους της γης.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Τα αγροτικά εισοδήματα μπορούν επίσης να ενισχυθούν από καθοδήγηση σχετικά με τον καλύτερο τρόπο για τη διαχείριση των καλλιεργειών και της κτηνοτροφίας. Το Naturalliance έχει ως στόχο να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση με την παροχή επιστημονικών πληροφοριών και πρακτικής καθοδήγησης για αειφόρα γεωργία.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. Το Naturalliance έχει ως στόχο να παρέχει επιστημονική πληροφόρηση και πρακτική καθοδήγηση επίσης σχετικά με προβλήματα από παράσιτα και και ασθένειες που πρέπει να επιλυθούν με αποτελεσματικό τρόπο τόσο άμεσα όσο και σε μακροπρόθεσμη βάση.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ο απώτερος στόχος είναι να συνθέσουμε όλες τις γενικές και προσωπικές σας γνώσεις σε ψηφιακά συστήματα χαρτογράφησης που θα λειτουργούν τόσο εύκολα όσο οι χρωματιστές υπογραμμίσεις στον επεξεργαστή κειμένου σας, ή το σύστημα δορυφορικής πλοήγησης στο αυτοκίνητο σας. Αυτό θα πάρει χρόνο, αλλά αρχικά ήδη παρέχουμε ένα απλό εργαλείο χαρτογράφησης μαζί με οδηγίες και κατευθύνσεις για το πως μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε.

Παρακαλούμε εγγραφείτε, για να μας βοηθήσετε να σας βοηθήσουμε:

• Να αφήσετε τη γη στα παιδιά σας σε καλύτερη κατάσταση από ότι την παραλάβατε.
• Να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με αντάλλαγμα γνώση που αποκτήθηκε από άλλους.
• Να επωφεληθείτε από τη χρήση της γης σας για αναψυχή καθώς και από τις άλλες υπηρεσίες που αυτή η γη προσφέρει στην κοινωνία.
• Να έχετε περισσότερα κέρδη από το φυσικό πλούτο της γης σας παρά έξοδα από το κόστος της διαχείρισης που είναι απαραίτητη για να τον εξασφαλίσει.

Κατά την εγγραφή σας, μπορείτε να συμπληρώσετε ΕΡΕΥΝΑ για να μας πείτε τι πληροφορίες ακριβώς θα θέλατε να σας παράσχουμε.

 
υποστηρίζεται από
TESS λογότυπο Game and Wildlife Conservation Trust λογότυπο Anatrack Ltd Λογότυπο Tero Consulting λογότυπο International Union for Conservation of Nature λογότυπο