Δασοκομία

Η Ευρωπαϊκή δασοκομία δημιουργεί μια ποικιλία ενδιαιτημάτων για την άγρια ​​ζωή
Η Ευρωπαϊκή δασοκομία δημιουργεί μια ποικιλία ενδιαιτημάτων για την άγρια ​​ζωή

Η δασοκομία είναι η δεύτερη δραστηριότητα εκμετάλλευσης της γης στην Ευρώπη μετά την γεωργία. Στην φετινή Χρονιά για τα Δάση, η έκταση τους καλύπτει το 42% της ΕΕ και αυξάνεται σε πολλές χώρες. Τα δάση έχουν σημαντικές δυνατότητες για την απομάκρυνση του άνθρακα, για παράδειγμα, σε κτίρια και έπιπλα. Δασοπόνοι στη Γερμανία ήταν, επίσης, οι εμπνευστές του όρου «αειφόρος χρήση». Ωστόσο, η εντατική δασοκομία μπορεί να μειώσει τον πλούτο της φύσης.

Η ανάπτυξη και διαχείριση δασικών εκτάσεων απαιτεί μεγαλύτερη χρονική κλίμακα από τη γεωργία, καθώς οι δασικές καλλιέργειες χρειάζονται δεκαετίες για να παράγουν ξυλεία. Αυτό καθιστά τις προβλέψεις του κλίματος σημαντικές, και επίσης σημαίνει ότι προβλήματα με παράσιτα μπορεί να καταστρέψουν πολλά χρόνια προσπαθειών. Ποια είναι τα ισοδύναμα των ζωνών προστασίας καλλιεργειών και διαχείρισης ζιζανίων που εφαρμόζονται στη γεωργία; Οι τοπικές κοινότητες μπορεί επίσης να εξαρτώνται από δασικές περιοχές για πόρους (όπως μανιτάρια, μούρα, καυσόξυλα και θηράματα), για προστασία από φυσικούς παράγοντες ή για αναψυχή. Η εξάρτηση αυτή μπορεί να αποβεί ωφέλιμη για τη διαχείριση των δασών, αλλά συνοδεύεται επίσης από ευθύνες για τη διαχείριση της άγριας ζωής, ιδίως σε περιόδους υλοτομίας ή συλλογής των δασικών πόρων.

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Η ποικιλία δημιουργεί οφέλη για την υγιή διαβίωση των ελαφιών και μειώνει τις ζημιές από αυτά στην Αυστρία.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Η ύπαρξη γνώσης σχετικά με τα δάση είναι ιδιαίτερα σημαντική και έτσι ήδη υπάρχουν εργαλεία υποστήριξης λήψης αποφάσεων για τη δασοκομία. Το Naturalliance βλέπει την ευκαιρία να γίνουν τα δάση πιο παραγωγικά για τους ιδιοκτήτες, τις τοπικές κοινότητες και την κοινωνία στο σύνολό της.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. Χρειάζεται να συγκεντρωθούν αρκετές πληροφορίες για να βοηθηθεί η διαχείριση των ειδών που προκαλούν ζημιές σε δασικές εκτάσεις.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Η δασοπονία υπήρξε πρωτοπόρα στη χρήση της χαρτογράφησης βιοτόπων σε δασικές εκτάσεις για τη διαχείρισή τους. Το Naturalliance σκοπεύει να ενθαρρύνει τη χρήση των αποτελεσματικότερων από αυτά τα συστήματα.

Παρακαλούμε εγγραφείτε, για να μας βοηθήσετε να σας βοηθήσουμε

• Να φυτέψετε τα καλύτερα μακροπρόθεσμα είδη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο.
• Να ελέγξετε είδη που μπορούν να καταστρέψουν χρόνια εργασίας σε λίγες μέρες.
• Να επωφεληθείτε από την χρήση της δασικής γης σας για αναψυχή καθώς και από άλλες υπηρεσίες που προσφέρει στην κοινωνία.

Κατά την εγγραφή σας, μπορείτε να συμπληρώσετε ΕΡΕΥΝΑ για να μας πείτε τι ακριβώς πληροφορίες θα θέλατε να σας παρέχουμε.

 
υποστηρίζεται από
TESS λογότυπο Game and Wildlife Conservation Trust λογότυπο Anatrack Ltd Λογότυπο Tero Consulting λογότυπο International Union for Conservation of Nature λογότυπο