Ερασιτεχνική αλιεία: Καλές πρακτικές

Διατήρηση βιοποικιλότητας μέσω ερασιτεχνικής αλιείας στην Ολλανδία

Μία από τις προκλήσεις για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της οργάνωσης που απαιτείται για την αποκατάσταση του πλούτου της φύσης είναι ότι κάθε βήμα προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να ωφελήσει πάρα πολλούς ανθρώπους συνολικά, αλλά να δημιουργεί ένα μόνο μικρό πλεονέκτημα για τον καθένα ατομικά. Μπορούν οπότε αυτές οι μικρές συνεισφορές να συγκεντρωθούν για να επιτύχουν το ζητούμενο αποτέλεσμα;

Έρευνα, εκπαίδευση και αποκατάσταση μέσω του Sportvisserij Nederland
Έρευνα, εκπαίδευση και αποκατάσταση μέσω του Sportvisserij Nederland

Στην Ολλανδία, η κυβέρνηση βρήκε έναν τρόπο μέσω του οποίου τα 2 εκατομμύρια περίπου ερασιτεχνών αλιέων συμβάλλουν στην αποκατάσταση της εσωτερικής αλιείας. Ζητήθηκε από αλιείς άνω των 18 ετών να πληρώσουν € 40 ετήσιο τέλος αδείας στους συλλόγους αλιέων. Περίπου 550 000 αλιείς απέκτησαν αυτό το VisPas. Ένα μέρος των τελών (€ 7 εκατ. ευρώ ετησίως) δαπανάται για το Sportvisserij Nederland, μια οργάνωση που συνδυάζει τον κρατικό ρυθμιστικό φορέα αλιείας με τους συλλόγους των εραστιτεχνών αλιέων. Τα χρήματα αυτά διατίθενται για να απασχοληθούν περίπου 40 ερευνητές, μηχανικοί και εκπαιδευτικοί στον τομέα της βιολογίας και της υδρολογίας. Όλοι αυτοί εργάζονται για την αποκατάσταση των υδρόβιων πόρων της άγριας πανίδας στην Ολλανδία και για την εκπαίδευση των αλιέων. Για την επίτευξη του τελευταίου, το Sportvisserij Nederland δημοσιεύει ένα μηνιαίο περιοδικό για τον ψαρά που ονομάζεται Het Visblad. Επίσης, δημοσιεύει ένα τριμηνιαίο περιοδικό για τους ερευνητές, τα ψάρια και τους διαχειριστές της αλιείας, και έχει το δικό του τηλεοπτικό πρόγραμμα που λέγεται Vis τηλεόραση.

Από το μισό εκατομμύριο νέων ψαράδων στην Ολλανδία, περίπου το 30% είναι κορίτσια.
Από το μισό εκατομμύριο νέων ψαράδων στην Ολλανδία, περίπου το 30% είναι κορίτσια.

Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται είναι τα πολλά φράγματα που ρυθμίζουν τη ροή του νερού στην Ολλανδία και τα οποία εμποδίζουν τα ψάρια στην αναπαραγωγή τους. Τα περισσότερα ψάρια μεταναστεύουν για να γεννήσουν τα αυγά τους σε νερά που είναι πλούσια σε τροφή και ασφαλή για τα μικρά ψάρια. Οι σωλομοί ταξιδεύουν μακριά για να αναπαραχθούν, αλλά και πολλά άλλα είδη έχουν την ανάγκη να μετακινηθούν σε μικρότερες αποστάσεις. Το έργο του νέου αυτού οργανισμού για να καταστεί δυνατή η μετανάστευση των ψαριών σε διαφοετικά επίπεδα στάθμης των υδάτων στην Ολλανδία είναι να έχει δημιουργήσει μια βιομηχανία παραγωγής τουρμπινών που επιτρέπουν τη ροή του νερού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να βλάπτουν τα ψάρια.

 
Στο διαδίκτυο
υποστηρίζεται από
TESS λογότυπο Game and Wildlife Conservation Trust λογότυπο Anatrack Ltd Λογότυπο Tero Consulting λογότυπο International Union for Conservation of Nature λογότυπο