Αποκατάσταση της Φύσης

 Το 1970, οι ιερακοτρόφοι δημιουργήσαν συνθήκες αναπαραγωγής και απελευθέρωσης για την αποκατάσταση πληθυσμών αρπακτικών πτηνών, στη συγκεκριμένη περίπτωση για μεγάλα γεράκια που δημιουργούν φωλιές σε δέντρα.
Το 1970, οι ιερακοτρόφοι δημιουργήσαν συνθήκες αναπαραγωγής και απελευθέρωσης για την αποκατάσταση πληθυσμών αρπακτικών πτηνών, στη συγκεκριμένη περίπτωση για μεγάλα γεράκια που δημιουργούν φωλιές σε δέντρα.

Η ανθρώπινη επίδραση στη φύση είναι σημαντική όταν ο προγραμματισμός των ανθρώπινων ενεργειών δεν είναι προσεκτικός. Υπάρχει σίγουρα η ανάγκη για περισσοτερο φαγητό, στέγη, μεταφορές, και θέσεις εργασίας. Όμως αν καταφέρουμε επίσης να επαναφέρουμε τη φύση εκεί που βρισκόταν, όπου αυτό είναι δυνατόν, μπορούμε να κάνουμε το περιβάλλον μας πλουσιότερο, υγιεινότερο, και να μας προσφέρει περισσότερες δυνατότητες αναψυχής. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για αποκατάσταση της φύσης, στις παρυφές των δρόμων, στα άκρα των χωραφιών, σε πάρκα στις πόλεις, ή ακόμη και στις στέγες των κτιρίων.

Η International Union for the Conservation of Nature (IUCN) έχει αναπτύξει οδηγίες για αποκατάσταση ειδών. Οι Οδηγίες για επανεγκαταστάσεις και άλλες μετεγκαταστάσεις με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας έχουν βασιστεί σε πολλά έργα με πολλά είδη και έτσι είναι αναλυτικές και εκτενείς. Όμως οι αποφάσει σχετικά με την αποκατάσταση τοπικών ειδών, ιδίως φυτών από κοντινές περιοχές, μπορούν να είναι αρκετά απλές. Οι ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ παρέχουν ένα απλό δένδρο λήψης αποφάσεων το οποίο θα παραπέμψει στις οδηγίες της IUCN εφόσον προκύψουν δυσκολίες στην υλοποίηση των απλών οδηγιών. Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ περιοχών για πιθανή αποκατάσταση ειδών μπορεί να υποβοηθηθεί από τα εργαλεία που παρέχουμε στην ενότητα σχετικά με Οικοτόπους και Είδη. Σας παρακαλούμε να εγγραφείτε, και αν είναι δυνατόν να συνεισφέρετε οικονομικά, για να μας βοηθήσετε να απαντύξουμε οδηγίες για τοπικές κοινότητες αλλά και διαχειριστές περιοχών σχετικά με την αποκατάσταση της φύσης και των φυσικών οικοσυστημάτων στην Ευρώπη.

 
υποστηρίζεται από
TESS λογότυπο Game and Wildlife Conservation Trust λογότυπο Anatrack Ltd Λογότυπο Tero Consulting λογότυπο International Union for Conservation of Nature λογότυπο