Ερασιτεχνική αλιεία

Ένας θηρευτής που αιχμαλωτίστηκε (και θα απελευθερωθεί με ραδιο-σήμανση)
Ένας θηρευτής που αιχμαλωτίστηκε (και θα απελευθερωθεί με ραδιο-σήμανση)

Στην προϊστορία, οι ανθρώπινοι πληθυσμοί αποίκισαν γη κατά μήκος των ποταμών, πιθανώς για να εκμεταλλευτούν τον υδάτινο πλούτο. Από 19% έως 50% των ενηλίκων έχουν ψαρέψει ερασιτεχνικά κάποια στιγμή στη ζωή τους στις τρεις πιο βόρειες ευρωπαϊκές χώρες. Συνολικά περίπου το 5% του πληθυσμού της ΕΕ πηγαίνει για ψάρεμα. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες με τις καλύτερες συνθήκες διατήρησης όλων των ειδών ήταν εκείνες με τους περισσότερες ψαράδες και κυνηγούς, σε συνδυασμό με πολλούς υγροτόπους και υψηλό ΑΕΠ. Ίσως αυτό ήταν εν μέρει αποτέλεσμα τοπικών αποφάσεων σε θέματα περιβάλλοντος που ήταν περισσότερο επηρεασμένες από μη κυβερνητικές οργανώσεις στις χώρες με τις περισσότερες αλιευτικές δραστηριότητες. Μελέτες δείχνουν επίσης ότι οι αλιείς δημιουργούν οικολογικά οφέλη και μέσω της διαχείρισης των οικοτόπων. Οι ερασιτέχνες αλιείς ωφελούν επίσης την οικονομία δαπανώντας € 19δις ετησίως στην Ευρώπη για το πάθος τους.

Οι αλιείες έχουν μεγάλη γνώση του υδατικού πλούτου της φύσης. Είναι προς όφελος όλων όταν μοιράζονται αυτή τη γνώση με άλλες ομάδες με σκοπό την αποκατάσταση των ποταμών, των λιμνών και των θαλασσών που έχουν υποστεί βλάβες από τη βιομηχανία, την άντληση νερού και την απρόσεκτη χρήση της γης. Για την προώθηση αυτής της συνεργασίας, οργανώσεις του Naturalliance βοήθησαν τμήματα των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης (που εκπροσωπεί όλα τα ευρωπαϊκά κράτη) για την εκπόνηση μιας Χάρτας για την ερασιτεχνική αλιεία και τη βιοποικιλότητα.

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Μια πρωτοβουλία από την κυβέρνηση της Ολλανδίας είναι το πρώτο μας παράδειγμα για το πώς μπορεί το ψάρεμα να βοηθήσει με τον καλύτερο τρόπο στη διατήρηση και αποκατάσταση του πλούτου της φύσης.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Για να βοηθήσει την κοινωνία να εκτιμήσει τα ενδιαφέροντα των αλιέων, το Naturalliance επιδιώκει να υποβοηθήσει τη διαχείριση της αλιείας με τρόπους που θα ωφελήσουν επίσης τα υδατικά συστήματα και την ανθρώπινη κοινωνία στο σύνολό της.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. Η πόση του νερού από τους ανθρώπους, η άρδευση, η παραγωγή ενέργειας και η αναψυχή δρουν όλα ανταγωνιστικά με την αλιεία, και έτσι η εύρεση βέλτιστων λύσεων για όλους είναι ένας από τους κύριους στόχους μας.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Λογισμικό που καταγράφει τις κινήσεις των πληθυσμών των ψαριών αναπτύχθηκε πρωτοποριακά εντός του Naturalliance. Οι προβλεπόμενες βελτιώσεις του λογισμικού θα δείξουν πως θαλάσσιοι οικότοποι μπορούν να παρέχουν καλύτερες συνθήκες αναπαραγωγής, καταφυγίου αλλά και τροφής για τα ψάρια.

Παρακαλούμε εγγραφείτε, για να μας βοηθήσετε να σας βοηθήσουμε:

• Να συμβάλλετε στη διαχείριση των υδάτινων πόρων τόσο για την εξυπηρέτηση της αλιείας όσο και για την κάλυψη των άμεσων αναγκών αλλά και των αναγκών αναψυχής της ευρύτερης κοινωνίας.
• Να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες και τα οφέλη της ερασιτεχνικής και της επαγγελματικής αλιείας.
• Να αναδημιουργηθούν υγιή ιχθυαποθέματα σε λίμνες, ποτάμια και τη θάλασσα.

Κατά την εγγραφή σας, μπορείτε να συμπληρώσετε ΕΡΕΥΝΑ για να μας πείτε τι πληροφορίες θα θέλατε ακριβώς να σας παρέχουμε.

 
υποστηρίζεται από
TESS λογότυπο Game and Wildlife Conservation Trust λογότυπο Anatrack Ltd Λογότυπο Tero Consulting λογότυπο International Union for Conservation of Nature λογότυπο