Μελισσοκομία

Οι μέλισσες μπορούν να γονιμοποιήσουν μηλιές
Οι μέλισσες μπορούν να γονιμοποιήσουν μηλιές

Ο άνθρωπος έχει από τους αρχαίους χρόνους δραστηριοποιηθεί σαν κυνηγός - συλλέκτης για την εύρεση άγριου μελιού, ενώ και η μελισσοκομία είναι μια πανάρχαια δραστηριότητα. Εντούτοις, ξέρατε ότι το 30% περίπου των σημερινών καλλιεργειών τροφίμων επωφελούνται από έντομα επικονιαστές;

Λόγω των προβλημάτων που επηρεάζουν τις μέλισσες, μαζί με την εκτίμηση της σημασίας της επικονίασης για την λειτουργία των φυσικών συστημάτων, διεξάγεται πολλή τρέχουσα έρευνα για τις μέλισσες. Το Naturalliance προτίθεται να σας κρατήσει ενήμερους σχετικά με τα πορίσματα και με νέες προσεγγίσεις που βοηθούν τη μελισσοκομία και την "άγρια" επικονίαση.

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Η Syngenta ενθαρρύνει την "άγρια" επικονίαση καλλιεργειών.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Το Naturalliance προτίθεται να βοηθήσει τους μελισσοκόμους και τους χρήστες άγριων επικονιαστών να είναι όσο το δυνατόν παραγωγικοί.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. Σύνδεσμοι προς ιστότοπους που παρέχουν τις σωστότερες πληροφορίες για το τι είναι επιζήμιο για τις μέλισσες.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Η ευρεία χαρτογράφηση των οικοτόπων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να προβλεφθούν τα πλέον παραγωγικά σημεία εγκατάστασης κυψελών.

Παρακαλούμε εγγραφείτε, για να μας βοηθήσετε να σας βοηθήσουμε:

• Να υποστηρίξετε την αποκατάσταση λουλουδιών στη φύση ως καταφύγιο για έντομα επικονιαστές.
• Να ενθαρρύνετε την κηπουρική που παρέχει μια μακρά και παραγωγική περίοδο αναζήτησης τροφής για τις μέλισσες.
• Να κρατήσετε τις μέλισσες και τους άγριους επικονιαστές όσο το δυνατόν ασφαλέστερους από ανθρώπινες επεμβάσεις.

Κατά την εγγραφή σας, μπορείτε να συμπληρώσετε ΕΡΕΥΝΑ για να μας πείτε τι ακριβώς πληροφορίες θα θέλατε να σας παρέχουμε.

 
υποστηρίζεται από
TESS λογότυπο Game and Wildlife Conservation Trust λογότυπο Anatrack Ltd Λογότυπο Tero Consulting λογότυπο International Union for Conservation of Nature λογότυπο